SLAMNIK – Glasilo občine Domžale

Glasilo Slamnik

Glasilo Slamnik je osrednji informator o življenju in delu v občini Domžale. Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v občini Domžale. Ustanovitelj glasila je Občina Domžale. Izdajatelj glasila Slamnik je Kulturni dom Franca Bernika s sedežem glasila v Domžalah.

Naklada glasila 13.500 izvodov. Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk. Na leto izide dvanajst številk glasila, praviloma zadnji teden v mesecu. Posamezni izvod glasila obsega od 24 do 40 strani. Glasilo izhaja v tiskani obliki, ki se objavi tudi na spletni strani.

Glasilo v tiskani obliki brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva na območju občine Domžale. Za vse ostale naročnike je cena posameznega izvoda glasila 1,09 EUR.

LETO 2024 (letnik LXIV)

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

 

LETO 2023 (letnik LXIII)

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

 

LETO 2022 (letnik LXII)

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

NOV – 1

NOV  – 2

DEC

 

LETO 2021 (letnik LXI)

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

 

LETO 2020 (letnik LX)

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

 

LETO 2019 (letnik LIX)

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

 

LETO 2018 (letnik LVIII)

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

 

LETO 2017 (letnik LVII)

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

 

LETO 2016 (letnik LVI)

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

 

LETO 2015 (letnik LV)

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

 

LETO 2014 (letnik LIV)

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

 

LETO 2013 (letnik LIII)

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC