Elektrika, Voda, Odpadki

Pozdravljeni na podstrani evo. domzalec.si, namenjeni Evidentiranju, Varovanju in Obveščanju.

Bodite obveščeni o načrtovanih izklopih vodovodnega ali električnega omrežja, okvarah na omrežjih in odvozih odpadkov v občinah Domžale, Lukovica, Moravče, Trzin in Mengeš.

Elektro Ljubljana - Domžale

 1. Izklop: Domžale od 22.8.2022 ob 8:00 do 22.8.2022 ob 12:00

  Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Domžale obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek dne 22.8.2022 od 8:00 do 12:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZG. KOSEZE 20/0.4 D-38. Izvod št. 2. zg. Koseze. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Elektro Ljubljana d.d., se svojim odjemalcem zahvaljuje za razumevanje.naslovi >>ZGORNJE KOSEZE 1 (ZGORNJE KOSEZ Read more

Elektro Ljubljana - Kamnik

 1. Izklop: Kamnik od 21.8.2022 ob 8:00 do 21.8.2022 ob 14:00

  Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Kamnik obvešča odjemalce, da bo v nedeljo dne 21.8.2022 od 8:00 do 14:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODICE BETONARNA , VODICE CENTER , VODICE DOLE , VODICE LOKARJE , VODICE ŠOLA , VODICE ZAPRICE , AGROKOMBINAT , PUSNICE , TOROVO , TOROVO VAS , ZAPOGE , DOBRUŠA . V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. El Read more

Prodnik

 1. Obvestilo o omejitvi uporabe pitne vode na območju občine Moravče

  Uporabnike z območja občine Moravče obveščamo, da je na območju celotne občine, zaradi prekomerne porabe vode zaradi zalivanja v obdobju visokih temperatur, za zagotavljanje zadostnih količin pitne vode za osnovne življenjske namene do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in druge neprehrambene namene.

  Vodooskrbni sistem občine Moravče je občutljiv na sušne razmere in v tem obdobju ne omogoča povečane porabe vode, ki jo na primer povzroča pogostejše zalivanje vrta, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Da bo zagotovljena zadostna količina pitne vode za prehrambene in sanitarne namene tudi v tem sušnem obdobju, uporabnike prosimo, da dosledno upoštevajo ukrep prepovedi uporabe pitne vode za zalivanje, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in druge neprehrambne namene.

  Stanje na drugih vodovodnih sistemih je stabilno in posebni varčevalni ukrepi z vodo niso potrebni

  Vodni viri, ki oskrbujejo uporabnike na območju občin Mengeš, Trzin in večjega dela občine Domžale tudi v daljših sušnih obdobjih nudijo zadostno zalogo pitne vode, zato posebni varčevalni ukrepi s pitno vodo niso potrebni.

  Vodooskrbni sistem Črni Graben, ki s pitno vodo oskrbuje občino Lukovica in vzhodni del občine Domžale, pa je sicer tudi občutljiv na sušne razmere in v primeru dolgotrajnejše suše ne omogoča povečane porabe vode, vendar so vodne zaloge zaenkrat še zadostne in posebni varčevalni ukrepi trenutno še niso potrebni.

  Stanje vodnih virov bomo tudi v prihodnje skrbno spremljali in uporabnike obveščali o morebitnih ukrepih.