Elektrika, Voda, Odpadki

Pozdravljeni na podstrani evo. domzalec.si, namenjeni Evidentiranju, Varovanju in Obveščanju.

Bodite obveščeni o načrtovanih izklopih vodovodnega ali električnega omrežja, okvarah na omrežjih in odvozih odpadkov v občinah Domžale, Lukovica, Moravče, Trzin in Mengeš.

Prodnik

 1. Motena oskrba s pitno vodo

  Sreda, 18. 11. 2020

  Uporabnike na območju Finžgarjeve in Vodnikove ulice v Dobu obveščamo, da bo v četrtek, 19. 11. 2020, od 9.00 do predvidoma 13.00, motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

  Po prekinitvi priporočamo, da se pred ponovno uporabo pitne vode opravi temeljito izpiranje hišne vodovodne napeljave (voda naj iz vsake pipe teče približno 2 minuti oziroma do ustalitve temperature). Pred izpiranjem je treba odstraniti mrežice na pipah.

  Redno vzdrževanje vodovodnega omrežja je nujno za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo, zato se uporabnikom zahvaljujemo za razumevanje.

   

 2. Obvestilo o zimskem urniku odvoza odpadkov

  Zimski urnik odvoza biološko razgradljivih odpadkov velja:

  • od 1. novembra 2019 dalje v OBČINAH MENGEŠ, TRZIN, LUKOVICA IN MORAVČE
  • od 15. novembra 2019 dalje v OBČINI DOMŽALE.

  Urniki odvoza biološko razgradljivih odpadkov po občinah so objavljeni tukaj.

  Tedenski odvoz se ponovno začne izvajati 15. februarja (občina Domžale) oziroma 1. marca (občine Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče).

  Kaj spada med biološko razgradljive odpadke?
  • ostanki sadja in zelenjave,
  • netekoči ostanki hrane,
  • kavna usedlina, kavni filtri in čajne vrečke,
  • jajčne lupine,
  • pokvarjeni prehrambni izdelki (brez embalaže),
  • papirnate vrečke, umazane od ostankov hrane,
  • papirnati robčki in brisače,
  • rože, plevel, trava, zemlja.

  Pomembno:

  Biološko razgradljivih odpadkov se v zabojnike ne sme odlagati v plastičnih vrečkah, saj niso razgradljive in otežujejo predelavo odpadkov. Priporočljivo pa jih odlagati v biološko razgradljivih vrečkah iz škroba ali papirja, saj se tako omili neprijetne vonjave in prepreči zamrznitev odpadkov na zabojnik v zimskem obdobju.

  Dobro vedeti:

  Uporabniki, ki so vključeni v javno službo zbiranja in predelave organskih odpadkov (ki imajo doma rjavi zabojnik), lahko v Centru za ravnanje z odpadki v Dobu brez doplačila oddajajo tudi zeleni vrtni odrez (vejevje, listje, ipd.).

  Kaj ne spada med biološko razgradljive odpadke?

  V rjavih zabojnikih zbrani odpadki so oddani v predelavo v kompostarno, kjer so predelani v kompost, zato je zelo pomembno, da so ti odpadki že v gospodinjstvih pravilno ločeni. Spodaj navajamo nekaj najpogostejših odpadkov, ki končajo v rjavih zabojnikih, pa ne bi smeli, saj otežujejo ali onemogočajo predelavo tovrstnih odpadkov.

  Kaj ne spada v rjave zabojnike?

  Pravilno oddamo v:

  Jedilno olje in ostale maščobe

  Center za ravnanje z odpadki ali v akciji zbiranja nevarnih odpadkov

  Cigaretni ogorki

  zabojnik za mešane komunalne odpadke

  Kamenje in pesek

  zabojnik za mešane komunalne odpadke

  Plastične vrečke

  zabojnik za embalažo

  Iztrebki domačih živali

  zabojnik za mešane komunalne odpadke