Elektrika, Voda, Odpadki

Pozdravljeni na podstrani evo. domzalec.si, namenjeni Evidentiranju, Varovanju in Obveščanju.

Bodite obveščeni o načrtovanih izklopih vodovodnega ali električnega omrežja, okvarah na omrežjih in odvozih odpadkov v občinah Domžale, Lukovica, Moravče, Trzin in Mengeš.

Elektro Ljubljana - Domžale

 1. Izklop: Domžale od 3.8.2021 ob 8:00 do 3.8.2021 ob 13:00

  Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Domžale obvešča odjemalce, da bo v torek dne 3.8.2021 od 8:00 do 13:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLES 20/0.4 D - 35. Izvod št. 2.omarica na BD V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Elektro Ljubljana d.d., se svojim odjemalcem zahvaljuje za razumevanje.naslovi >>DRTIJA 39 (DRTIJA)DRTIJA 40 (DRTIJA)D Read more
 2. Izklop: Domžale od 3.8.2021 ob 8:00 do 3.8.2021 ob 12:00

  Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Domžale obvešča odjemalce, da bo v torek dne 3.8.2021 od 8:00 do 12:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JARŠE 20/0,4 D - 85. Izvod št. 3. odcep ambulanta - menza. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Elektro Ljubljana d.d., se svojim odjemalcem zahvaljuje za razumevanje.naslovi >>BRIGADIRSKA ULICA 1 (ZG Read more
 3. Izklop: Domžale od 2.8.2021 ob 12:00 do 2.8.2021 ob 14:00

  Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Domžale obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek dne 2.8.2021 od 12:00 do 14:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTUDA VAS, izvod 6.PROTI DOMŽALAM. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Elektro Ljubljana d.d., se svojim odjemalcem zahvaljuje za razumevanje.naslovi >>SAVSKA CESTA 50 (DOMŽALE)SAVSKA CESTA 51 ( Read more
 4. Izklop: Domžale od 3.8.2021 ob 8:00 do 3.8.2021 ob 14:00

  Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Domžale obvešča odjemalce, da bo v torek dne 3.8.2021 od 8:00 do 14:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BISTRIŠKA, izvod 7.P.O. DESNO PROTI IHANU. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Elektro Ljubljana d.d., se svojim odjemalcem zahvaljuje za razumevanje.naslovi >>ZABORŠT BŠ (ZABORŠT)
 5. Izklop: Domžale od 2.8.2021 ob 8:00 do 2.8.2021 ob 11:00

  Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Domžale obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek dne 2.8.2021 od 8:00 do 11:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA 20/0.4 D-325. Izvod št. 5. Podgora. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Elektro Ljubljana d.d., se svojim odjemalcem zahvaljuje za razumevanje.naslovi >>PODGORA PRI DOLSKEM 1 (PODGORA PRI D Read more

Prodnik

 1. Obvestilo o omejitvi uporabe pitne vode na območju občine Moravče

  Vodooskrbni sistem občine Moravče je občutljiv na sušne razmere in v tem obdobju ne omogoča povečane porabe vode, ki jo na primer povzroča pogostejše zalivanje vrta, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Da bo zagotovljena zadostna količina pitne vode za prehrambene in sanitarne namene tudi v tem sušnem obdobju, uporabnike prosimo, da dosledno upoštevajo ukrep prepovedi uporabe pitne vode za zalivanje, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in druge neprehrambne namene.

  Uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in upoštevanje ukrepa omejitve uporabe pitne vode.

  Stanje na drugih vodovodnih sistemih je stabilno in posebni varčevalni ukrepi z vodo niso potrebni

  Vodni viri, ki oskrbujejo uporabnike na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin in Lukovica tudi v daljših sušnih obdobjih nudijo zadostno zalogo pitne vode, zato posebni varčevalni ukrepi s pitno vodo niso potrebni. Na teh območjih pravzaprav redna poraba celo pripomore k boljši kakovosti pitne vode. Zalivanje vrta je tako v teh dneh priporočljivo, ne le z vidika uspevanja povrtnin, ampak tudi z vidika zagotavljanja določenega nivoja porabe vode (ki je zaradi dopustov manjša kot običajno), ki pripomore k hitrejšemu potovanju vode po ceveh, manjšemu segrevanju vode in posledično boljši kakovosti vode, ki priteče do hiš.

  Stanje vodnih virov bomo tudi v prihodnje skrbno spremljali in uporabnike obveščali o morebitnih ukrepih.