Revija DOMŽALEC

Zgodbe, ki povezujejo. To je slogan portala in tudi nove revije, ki je namenjena ljudem o ljudeh. Kdo biva v širši domžalski regiji? Kdo smo tisti, ki ta prostor naseljujemo? Revija Domžalec je namenjena nam, da spoznamo, kdo so naši sosedi. Revija je namenjena povezovanju in združevanju vseh nekdanjih občin. Občinski časopisi pokrivajo področje svoje občine in revija Domžalec jim ni konkurenca, temveč dopolnitev, korak naprej na področju informiranja in ponujanja kakovostnega čtiva. Revija pa je tudi nadgradnja portala. Čeprav svet postaja vse bolj digitalen, pa verjamemo, da so stvari, ki so večne – in tiskana besede to zagotovo je.

Naklada revije 21.000 izvodov. Revija se uvršča v informativni periodični tisk. Na leto izide šest številk revije, praviloma prvi teden vsak drug mesec. Posamezni izvod glasila obsega od 30 do 40 strani. Revija izhaja v tiskani obliki, ki se objavi tudi na spletni strani.

Revijo v tiskani obliki brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva na območju občin Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče, možno pa jo je tudi brezplačno prevzeti v trafiki ob železniški postaji Domžale in Knjižnici Domžale.

LETO 2021 (letnik I)

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

 

Postanite in ostanite vidni tudi s pomočjo revije Domžalec!

Revija Domžalec ponuja veliko možnosti za izpostavitev vašega podjetja in/ali ponudbe. Kot medij prisegamo na vsebinski marketing, saj se lahko z dobro zgodbo bistveno bolj približamo bralcem in v njih vzbudimo pozornost. Vsekakor so možni tudi slikovni oglasi, ki jih v reviji umeščamo glede na sorodne tematike. Predstavitev revije si lahko ogledate na tej povezavi.

IZIDI V LETU 2021: 03.05., 22.06.

MOŽNOSTI OGLAŠEVANJA – oglasni formati

Cene ne vključujejo 22% DDV.

Splošni pogoji:

• Za celotno vsebino oglasa (resničnost navedb v sporočilu in kontaktnih podatkov, skladnost z veljavno slovensko zakonodajo in oglaševalskim kodeksom ter uporaba avtorskih del in drugih uradno zaščitenih elementov) odgovarja izključno naročnik. Naročnik je odgovoren tudi za morebitne pravne posledice, ki bi izhajale iz objave obravnavanega oglasa. Uredništvo revije Domžalec si pridružuje pravico do zavrnitve
naročenega oglasa.
• Po 2. členu Zakona o varstvu potrošnikov morajo vsa podjetja (in sicer tako s. p. kot pravna oseba), zavodi in druge organizacije oziroma druge fizične osebe, ki zagotavljajo potrošnikom blago in storitev, kot naročniki oglasov v oglasu navesti celotno ime svoje firme in sedež oz. vsaj skrajšano firmo, če so s skrajšano firmo
vpisani v register, in kraj, kjer poslujejo, ali naslov spletnih strani, če je iz njih nedvoumno razvidna identifikacija podjetja.
• V ceno ni vštet 22-odstotni DDV.
• Račun izstavimo, ko gre revija v distribucijo.
• Rok plačila je osem dni po izstavitvi računa, razen če je drugače dogovorjeno med založnikom in naročnikom.
• Za zamujena plačila zaračunavamo zakonsko določene obresti.
Cenik je veljaven od 1.2.2021.
• Rezervacija oglasnega prostora: vsaj 15 dni pred izidom.
• Oddaja pripravljenega gradiva: najkasneje 10 dni pred izidom.
• Oglas naj bo izdelan v enem od naslednjih formatov: *.pdf, *.cdr, *.ai, *.tif, *.jpg.
• Pisave morajo biti spremenjene v krivulje.
• Rastrski zapisi morajo imeti ločljivost 300 dpi.
• Oglas mora biti pripravljen v CMYK barvnem prostoru brez barvnih profilov.
• Oglas, ki gre v živi rob, mora imeti 5 mm dodatka, tekst oz. vsi pomembni elementi pa morajo biti odmaknjeni od roba vsaj 6 mm.
• Oglase posredujete po e-pošti na oglasevanje@domzalec.si ali preko WeTransfer portala.
• Pridržujemo si pravico do slovničnih in strukturnih popravkov oglasov.
• Preklic oglasa najkasneje 3 dni pred oddajo revije v tisk, v nasprotnem primeru zadržimo 20% vrednosti zakupljenega oglasa.

POSEBNE UGODNOSTI:

– Količinski popust
• 2 zaporedni številki: 5%
• 4 zaporedne številke: 10%
• 6 zaporednih številk: 20%

– Agencijski popust
• enkratni zakup: 20%
• dolgoročni zakup: 20% + 20%

SPONZORIRANJE:
– Rubrika (dolgoročno sodelovanje)
– Nagradne igre (po dogovoru)
– Sponzoriranje nagradnega sklada igre Sudoku

Za več informacij smo na voljo na telefonski številki 031 375 683 (Saša Obersnu, vodja trženja) ali na oglasevanje@domzalec.si