Uredništvo

V kolikor vas zanima delo novinarja oz. ustvarjalca vsebin in si želite sodelovanja z nami, nam to sporočite na info@domzalec.si.

Direktor
Uroš Juračič
V.d. odgovorne urednice E-naslov Telefon
Karin Božič Zupančič karin.bozic@domzalec.si 031 855 786
Sodelavci
Ajda Vodlan ajda.vodlan@domzalec.si
Polona Mežnar polona.meznar@domzalec.si
Lara Peršl lara.persl@domzalec.si
Miro Pivar
Simona Pivar
Janez Ravnikar
Janko Hribar
Benjamin Lukšič
Rok Grašič Učakar rok.grasic@domzalec.si
Drago Juteršek
Vodja trženja E-naslov Telefon
Aleksandra Obersnu oglasevanje@domzalec.si 031 375 683