Na Moravškem v sklopu tradicionalne 7. Moravške noči in 41. Kmečkega praznika zaropotali mlini

Mlini na Moravškem nekoč in danes

Živahno praznovanje 7. Moravške noči in 41. Kmečkega praznika je v občino Moravče privabilo številne obiskovalce, saj so bila v zadnjem julijskem vikendu aktivna različna društva in potekale tudi druge aktivnosti. Poleg glasbenih nastopov in državnega prvenstva v ročni košnji so za utrip v Kulturnem domu Moravče poskrbele članice in člani Turističnega društva Moravče z odprtjem razstave »Mlini na Moravškem nekoč in danes«, ki je potekala med 26. in 28. julijem 2019.

»Razstava je bila zelo uspešna, saj smo pridobili veliko slik in zgodb, ko so se naše aktivne članice Anka Sodec, Dani Jančar, Milena Opresnik in Mira Smrkolj poglobile v raziskovanje že napisanega gradiva, se odpravile do ljudi, ki so o 27 mlinih na Moravškem še kaj vedeli ter fotografsko obeležile sedanja stanja mest, kjer so bili nekoč mlini, z namenom priprave odlične razstave,« pojasnjuje predsednik TD Moravče Sebastijan Kovačič.

Aktivne članice Anka Sodec, Dani Jančar, Milena Opresnik in Mira Smrkolj so se poglobile v raziskovanje zgodovine. Na fotografiji ostanki Stenkovega mlina.

Bogata zapuščina ene najstarejših gospodarskih dejavnosti

Vezni tekst na prireditvi je pripravila Mira Smrkolj, ki je zbranim obiskovalcem predstavila zanimive podatke. Vseh mlinov v Moravški dolini je bilo napreč kar 27. Stali so ob potokih Rača in Drtijščica. Slednja izvira v Kandršah in ima dva pritoka Žvirca in Mošenišnica. Na pritoku Žvirca je med Križatami in Podgorico nekoč stal Savčev mlin, danes pa je na tem mestu zajetje vode, ki z njo napaja področje naselja Peče. Nekoč Cvelbov mlin pa je stal na pritoku Drtijščice Mošenišnica v Mošeniku.

Poleg Savčevega mlina je na Drtijščici delovalo še 17 mlinov, in sicer: Kračanov mlin pod Dolom, Dragarjev, Stenkov, Judežev, Kržanov ali Tiheljnov, Maktajnarjev, Cvelbov, Šimnov, Brodarjev, Belneški, Vehovčev, Mrvov, Tomažetov, Pukelčev, Lukov, Lesjakov in  Jernejev mlin.

Ostanki Dragarjevega mlina, ki je deloval na Drtijščici

Reka Rača se vzhodno od Domžal izliva v Kamniško Bistrico in izvira v dveh krakih v okolici Moravč. V kraju Rudnik se imenuje Rudniška Rača in v Češnjicah Češnjiška Rača. Na njenem porečju je delovalo devet mlinov: Krulčev mlin na Dunaju ali češnjiški mlin, Tuštanjski, Majcetov, Polkov,  Kižev,  Mohorjev, Vehovčev, Kunštov in Finžarjev mlin.

Kako so delovali mlinarji in mlini v Moravški dolini?

Mlinarstvo je redno samostojno storitvena obrt in je pogosto povezana s kmetijstvom. V družini je bilo delo mlinarja takšno, da se je ukvarjal samo z mlinarstvom, ostali členi pa so delali na travnikih, senožetih in njivah ter skrbeli za živino.

Razstava je potekala v Kulturnem domu Moravče.

Mlinarji na Moravškem so mleli belo in črno moko ter stopali žitna zrna v kašo. Postopek izdelovanja ali luščenja zrn prosa v proseno kašo, ječmena v ječmenovo kašo ali ješprenj in ajde v ajdovo kašo se imenuje phanje. Plačilo so mlinarji dobili po mlinskem redu z odvzemom žitne merice zrnja, in sicer eno šestnajstino mernika nezmletega žita in od zmletega žita le merico od otrobov.

Mlinarji na Moravškem so mleli belo in črno moko ter stopali žitna zrna v kašo.

Danes edini delujoči mlin na potoku Drtijščica

Mlinarstvo se na Moravškem ni v celoti ohranilo. V uporabi je Mohorjev mlin, katerega del stavbe koristi Turistično društvo Moravče, saj organizirajo pohode ob Rači in imajo naravoslovno-tehniške dejavnosti za otroke od 4. do 6. razreda osnovne šole. Pri večini mlinov so še vidni ostanki, kot so deli zidu, ohranjen jez, vidna pot vodne struge ali mlinsko kolo. Pri nekaterih mlinih stoji tudi stavba – Kižev, Mohorjev, Vehovčev, Kunštov mlin. V Kiževem in Mohorjevem je še nekaj mlinskih delov, v drugih dveh pa naprav ni več.

Edini delujoči mlin daleč naokoli pa je Maktajnerjev mlin, kjer od leta 2015 družinsko tradicijo po očetu Franciju Rotarju nadaljujeta sinova Gorazd in Janez. Gorazd prodaja vse vrste mlevskih izdelkov in od kmetov odkupuje vse vrste žit, brat sicer stanuje v Orehovici pri Izlakah v sosednji občini, vendar iz mlevskih izdelkov izdeluje različne domače testenine, ki jih je možno kupiti v prodajalni Mlinarstva Rotar ob cesti Moravče–Izlake.

Nekoč Maktajnarjev mlin danes Mlinarstvo Rotar edini delujoči mlin na Moravškem.

Odprtje razstave pospremila glasba in mlinski ropot

Odprtje je potekalo v petek, 26. julija, ob 19:30 v Kulturnem domu Moravče. Projekt je finančno podprla občina Moravče na dogodku pa so se zbrali župan občine Moravče dr. Milan Balažic, podžupan Marko Kladnik, predstavniki različnih društev, sorodniki nekdanjih mlinarjev in vsi tisti, ki so s svojim doprinosom k razstavi dopolnili pester mozaik mlinarske dediščine. Stanislav Marolt je tudi izdelal maketo domačega Šimnovega mlina in je bila prikazana na dogodku, poleg makete so bile predstavitve vsakega posameznega mlina na panojih.

Na odprtju razstave so se zbrali številni obiskovalci.

Turističnemu društvu so se na dogodku pridružili tudi društveni kolegi iz Moškega zbora KUD Tine Kos Moravče. Pod vodstvom zborovodje Milana Kokalja so zapeli štiri pesmi iz njihovega repertoarja: »Stari mlin«, »Oj te mlinar«, »Karlinca je štemana« in »Moravška dolina«, obiskovalce pa je prijetno presenetil tudi mlinski ropot, nekoč vsakodnevna melodija mlinarjev, ki je bila predvsem zanimiva za mlajše obiskovalce.

Avtor: Mira Smrkolj; Foto: Arhiv članov Turističnega društva Moravče

 

Komentarji uporabnikov
Tagi