Slavnostni prevzem novega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin  

V torek, 23. aprila 2024, je na Centru za zaščito in reševanje Domžale potekal uradni prevzem novega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višine do 32 metrov, katerega nakup je sofinancirala tudi Občina Domžale. Vozilo, opremljeno z najsodobnejšo dodatno opremo, bo omogočilo varno in učinkovito delo v primeru naravnih nesreč ter pri reševanju obolelih oseb ter vseh delih na višini.

V prostorih Centra za zaščito in reševanje Domžale se je zbralo veliko gasilk in gasilcev iz cele Gasilske zveze Domžale ter iz drugih bližnjih gasilskih zvez, da bi prisostvovali prevzemu novega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin. Ešalonu gasilk in gasilcev je poveljeval Matjaž Merkužič, poveljnik Gasilske zveze Domžale in poveljnik Centra za zaščito in reševanje Domžale, ki je za dovoljenje nadaljevanja prireditve zaprosil Klemena Repovša, podpoveljnika GZS in regijskega poveljnika Regije Ljubljana III. Po uvodnem delu, ki so ga ob prihodu ministra za obrambo Marjana Šarca zaigrali Domžalski rogisti, je sledila slovenska in gasilska himna v izvedbi moškega pevskega zbora Centra za zaščito in reševanje pod vodstvom zborovodje Primoža Leskovca. V nadaljevanju je povezovalka programa Ajda Sokler predstavila goste. Prevzema novega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin so se udeležili minister za obrambo Marjan Šarec, generalni direktor za zaščito in reševanje Leon Behim, podpoveljnik GZS in regijski poveljnik Regije Ljubljana III Klemen Repovš, član predsedstva Gasilske zveze Slovenije in predsednik Regije Ljubljana III Slavko Jalovec, županja Občine Domžale mag. Renata Kosec, direktor Centra za zaščito in reševanje Domžale Andrej Jarc, županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, župan Občine Trzin Peter Ložar, direktorica Občinske uprave Občine Moravče mag. Sara Flis, podžupan Občine Domžale Borut Ernestl, občinski svetnice in svetniki Občine Domžale, poveljnik Civilne zaščite Občine Domžale Marko Žagar, predsednik sveta zavoda Centra za zaščito in reševanje Domžale Darko Jenko, predsednik Gasilske zveze Domžale Matjaž Korošec, podpredsednik Gasilske zveze Domžale Tone Pavlič, namestnik poveljnika Civilne zaščite Domžale Peter Gubanc ter častni poveljnik Gasilske zveze Domžale Janez Breceljnik.

V nadaljevanju je direktor Centra za zaščito in reševanje Domžale Andrej Jarc podal nekaj podatkov o zgodovini in nakupu prejšnje avtolestve ter o poteku nabave novega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, ki je krasilo kot kulisa prireditveni prostor. V nadaljevanju je zbrane pozdravila tudi županja Domžal mag. Renata Kosec, slavnostni govornik pa je bil minister za obrambo Marjan Šarec, ki je po govoru zaželel čim manj intervencij in veliko skupnih vaj z novim vozilom.

V nadaljevanju so zapeli še Moški pevski zbor Centra za zaščito in reševanje ter zaigrali Domžalski rogisti. Sledil je časten prevzem ključa, ki sta ga direktorju Centra za zaščito in reševanje Domžale Andreju Jarcu ter poveljniku Centra za zaščito in reševanje Matjažu Merkužiču predala minister za obrambo Marjan Šarec ter županja Občine Domžale mag. Renata Kosec.

Vrednost dobavljenega vozila znaša 772.917,60 evrov, pri čemer je Občina Domžale prispevala 350.000 evrov, sredstva v višini 325.000 evrov pa so bila pridobljena na razpisu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Sosednje občine Trzin, Lukovica in Moravče so skupaj prispevale 37.500 EUR, preostanek sredstev pa je bil zagotovljen iz sredstev požarnih taks za Center za zaščito in reševanje Domžale. Vozilo je dobavilo podjetje Rosenbauer d.o.o., ki je na podvozju MAN izvedlo nadgradnjo gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin oziroma avtolestve s košaro v skladu s pogodbo, ki je bila podpisana novembra 2022.

Avtor: Miro Pivar: Foto; Karin Božič Zupančič, Video: Miro Pivar

Tagi