Voda je javna dobrina in ne blago

Pitna voda, kot javno dobro je naenkrato postalo področje, kjer so veliki koncerni zaslutili možnost monopolnih dobičkov. Zato nastaja nova EU direktiva o privatizaciji vodnih virov. Vse bolj glasne napovedi o privatizaciji vodnih virov pa sprožajo tudi številne polemike. Zagovorniki navajajo, da privatizacija omogoča hitro zagotovitev pitne vode večini prebivalstva, saj tak model omogoča velika vlaganja. Po drugi strani nasprotniki trdijo, da to ni res in večina privatizacijskih shem ni nič učinkovitejših od javnih. Glavni problem so visoke cene vode ali priključkov na vodovod privatnih ponudnikov, ki jih zaradi svojega pogosto monopolnega statusa lahko poljubno zvišujejo.

Parlamentarni Odbor za zadeve Evropske unije, Odbor za finance in montarno politiko ter Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje, so v petek 22. februarja 2013, na skupni seji sprejeli določena stališča v zvezi s to problematiko. Na skupni seji odbora  je sodeloval tudi predstavnik Skupnosti občin Slovenije, ki je zastopal stališča in mnenja SOS glede obravnavane tematike.

Na skupni seji odborov sta bila sprejeta dva sklepa in sicer, da se na področju storitev javnega dobra ohranja univerzalnost dostopa do pitne vode, kot uresničevanja temeljnih pravic. Drugi sklep se nanaša na predlog Vladi RS, da v sodelovanju z zainteresirano javnostjo pripravi takšno zakonodajo, ki bo preprečila morebitno bodočo privatizacijo upravljanja s pitno vodo in bo še naprej zagotavljala enak dostop do vode vsem državljankam in državljanom.

Župan Občine Domžale Toni Dragar, je v zvezi s tem povedal: "Kot župan Občine Domžale, pozdravljam evropsko državljansko pobudo in prepričanje, da sta voda in komunalna ureditev nezanemarljivi človekovi pravici in da je za življenje najpomembnejša naravna danost – voda – javna dobrina in ne blago, katerega bi privatizirali in neenakovredno distribuirali občankam in občanom, državljankam in državljanom."

Avtor: Miha Ulčar; Foto: arhiv domžalca
Komentarji uporabnikov