Slavnostna podelitev certifikata mladim prijazna občina

V torek, 6. novembra, je v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana potekala že sedma slavnostna podelitev certifikata Mladim prijazna občina. Gre za priznanje, ki ga za štiriletno obdobje podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Ponosni smo, da je med štirimi občinami, ki so certifikat letos prejele prvič, tudi Občina Domžale.

Certifikat je priznanje tistim slovenskim občinam, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. Strokovna komisija je pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov in izboru letošnjih dobitnikov certifikata poseben poudarek namenila naslednjim področjem: načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, izobraževanje, mobilnost, zaposlovanje, stanovanjska politika, informiranje mladih, mladinsko organiziranje in sodelovanje v skupnih projektih.

Certifikat je v imenu Občine Domžale prevzela podžupanja, mag. Renata Kosec, ki je na vprašanje o tem, katere so tiste zadnje pobude, ki ste jih kot občina prejeli od mladih in ki ste jih v sodelovanju z mladimi tudi realizirali, povedala naslednje: »Občina ima posluh za pobude mladih in v sodelovanju z njimi smo realizirali že marsikateri projekt. Tako smo na primer mladim študentom in njihovim vrstnikom iz tujine omogočili prostor za urbano umetniško ustvarjanje v obliki grafitov, in sicer v enem izmed domžalskih parkov, 25. maja smo organizirali prireditev za mlade, poimenovano Dan za mlade, na kateri je bila predstavljena Strategija za mlade v občini Domžale, prireditev pa je povezoval znan slovenski raper Trkaj, finančno podpiramo delovanje Dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem razvoju, kamor se vključeni tudi naši mladi občani, domžalske osnovnošolce tretje triade smo povabili, da se nam pridružijo v Lokalni Akcijski Skupini (LAS) in s svojimi pobudami sooblikujejo lokalno mladinsko politiko, v sodelovanju z Javnim zavodom »Center za mlade Domžale« (CZM) pripravljamo spletno info točko, kjer bodo mladi lahko na enem mestu pridobili vse pomembne informacije, potrebne za integracijo mladih v vse dele družbenega življenja in njihovo emancipacijo. V lokalni skupnosti si prizadevamo tudi za ureditev Doma za mlade – prostora, kjer bodo na enem mestu združeni CZM, Mladinski svet Domžale in ostala društva, ki se ukvarjajo z mladimi.«

»Certifikat Mladim prijazna občina je veliko priznanje za Občino Domžale«, je še dodala podžupanja, »po drugi strani pa je lokalna skupnost z njim prevzela zavezo, da bo tudi v prihodnje uspešno in aktivno izvajala ukrepe s področja mladinskih politik. Z zadovoljstvom sodelujemo z mladimi in radi prisluhnemo njihovim predlogom in idejam, ker se zavedamo, da so mladi pomemben gradnik vsake družbe. Prizadevali si bomo, da bo naša občina tudi v prihodnje mladim prijazna občina«, je še dodala podžupanja in se ob tej priložnosti zahvalila direktorici CZM (Tinkara Koleša) ter vsem dosedanjim članom Komisije za mladinska vprašanja (Urška Kabaj Pleterski, Neža Repanšek, Bernard Kreč, Timotej Čižek, Katarina Jamnik, Klavdija Štajdohar, Lan Timotej Turek, Rok Jemec).

Avtor: Občina Domžale; Foto: Luka Močivnik)

Komentarji uporabnikov
Tagi