Pomembno obvestilo za volivce

Volivce obveščamo, da sta Okrajni volilni komisiji 10. in 11. volilnega okraja 4. volilne enote sprejeli naslednje spremembe sedežev volišč in območij volišč v občinah Domžale, Mengeš in Lukovica.

 • Dosedanje volišče SREDNJA ŠOLA DOMŽALE POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA, Ljubljanska 105, Domžale, se preseli na novo lokacijo: VRTEC BISTRA, Ulica Nikola Tesla 16, Domžale.
 • Spremeni se del območja dosedanjih volišč OŠ DOMŽALE I, OŠ DOMŽALE II IN OŠ DOMŽALE III, Bistriška 19, Domžale in sicer tako, da se Cesta talcev in Miklošičeva ulica v celoti priključita volišču s sedežem SREDNJA ŠOLA DOMŽALE GIMNAZIJA, Cesta talcev 12, Domžale.
 • Združitev dosedanjih volišč OŠ DOMŽALE I, OŠ DOMŽALE II in OŠ DOMŽALE III, Bistriška 19, Domžale v eno volišče na novi lokaciji: VRTEC ČEŠMIN, Murnova ulica 14, Domžale.
 • Dosedanje volišče OSNOVNA ŠOLA RODICA, Kettejeva ulica 13, Domžale, se preseli na novo lokacijo: OSNOVNA ŠOLA ROJE, Kettejeva15, Domžale.
 • Dosedanje volišče ČISTILNI SERVIS (ZOREC), Depala vas 5, Domžale, se preseli na novo lokacijo: PEKARNA JURČEK, Depala vas 93 a, Domžale.
 • Dosedanje volišče ZB NOB OBČINE DOMŽALE, Ljubljanska c. 36, Domžale, se preseli na novo lokacijo: PGD STOB-DEPALA VAS, Ljubljanska c. 55, Domžale.
 • Dosedanje volišče DRUŠTVO LIPA DOMŽALE, Ljubljanska c. 58, Domžale, se preseli na novo lokacijo: DOMŽALSKI DOM, Ljubljanska c. 58, Domžale.
 • Dosedanje volišče VARNOST LJUBLJANA, d.d., PE DOMŽALE, Ljubljanska c. 68, Domžale, se preseli na novo lokacijo: TIC DOMŽALE, Ljubljanska c. 70, Domžale.
 • Združitev volišč OSNOVNA ŠOLA IHAN I in OSNOVNA ŠOLA IHAN II, Šolska ulica 5, Ihan v eno volišče: OSNOVNA ŠOLA IHAN, Šolska ulica 5, Ihan.
 • Ukinitev volišča GASILSKI DOM ŠTUDA, Študljanska 86, Domžale in priključitev območja volišča k volišču SLAMNIKARSKI MUZEJ, Kajuhova cesta 5, Domžale.
 • Območje dosedanjega volišča DELAVSKI DOM VIR I, Šaranovičeva cesta 19, Vir, se spremeni tako, da se Bevkova ulica, Čufarjeva ulica, Dvoržakova ulica, Erjavčeva ulica, Finžgarjeva ulica, Gubčeva ulica, Hubadova ulica št. 6, 6a, 8, 9 in 10 ter Ipavčeva ulica priključijo območju volišča VRTEC PALČEK VIR, Dvoržakova ulica 15, Vir.
 • Združitev volišč DELAVSKI DOM VIR I IN DELAVSKI DOM VIR II, Šaranovičeva cesta 19, Vir v eno volišče: DELAVSKI DOM VIR, Šaranovičeva cesta 19, Vir.
 • Dosedanje volišče KOLIČEVO KARTON, d.o.o. UPRAVA, Papirniška cesta 1, Vir, se preseli na novo lokacijo: VRTEC CICIDOM VIR, Šubičeva 12, Vir.
 • Območje dosedanjega volišča VRTEC PALČEK VIR, Dvoržakova ulica 15, Vir, se spremeni tako, da se Robova ulica, Stritarjeva ulica, Šubičeva ulica, Tolstojeva ulica in Umekova ulica št. 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 in 25,  priključijo volišču  VRTEC CICIDOM VIR, Šubičeva 12, Vir.
 • Dosedanje volišče GLASBENA ŠOLA MENGEŠ I, Trdinov trg 8, Mengeš, se preseli na novo lokacijo: ŽUPNIJSKI DOM MENGEŠ I, Trdinov trg 9, Mengeš.
 • Dosedanje volišče GLASBENA ŠOLA MENGEŠ II, Trdinov trg 8, Mengeš, se preseli na novo lokacijo: ŽUPNIJSKI DOM MENGEŠ II, Trdinov trg 9, Mengeš.
 • Dosedanje volišče GASILSKI DOM TROJANE, Trojane 35, se preseli na novo lokacijo ZADRUŽNI DOM TROJANE, Trojane 6.

Volivce naprošamo naj bodo pozorni na obvestila, ki jih bo Državna volilna komisija pred izvedbo referenduma in volitev poslala na dom, saj bodo v njih napisani sedeži volišč.

Prilogi:

Okrajni volilni komisiji 10. in 11. volilnega okraja 4. volilne enote

Komentarji uporabnikov
Tagi