Občina Domžale pridobila naziv »Branju prijazna občina«

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije, se v letu 2018 podeljuje drugič. Z nazivom se želi poudariti aktiven prispevek občine za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti.

S projektom želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Občina Domžale je v svojem krovnem strateškem dokumentu (Razvojni program Občine Domžale, Uradni list Občine Domžale, št. 9/12) opredelila vizijo in najpomembnejše vrednote, ki jim bo sledila v programskem obdobju. V ospredje je postavila znanje, inovativnost in ustvarjalnost, pri tem pa je kot ključni razvojni dejavnik prepoznala človeka s svojimi znanji in vrednotami, izobraževanje pa kot nujni predpogoj družbenega in gospodarskega razvoja. Zaveda se, da je za izboljševanje znanja in celostni razvoj osebnosti ključna bralna pismenost, zato finančno in vsebinsko podpira knjižnično dejavnostsofinancira nakup knjižnega gradiva za Knjižnico Domžale, v skladu z Zakonom o uresničevanjem javnega interesa na področju kulture na podlagi javnih razpisov sofinancira založniško dejavnostfinancira delovanje Javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžalefinancira delovanje javnega zavoda »Center za mlade Domžale«, ter financira izdajo glasila Slamnik.

Bralno kulturo podpiramo tudi s projektom Knjigobežnice. Gre za skupni projekt Občine Domžale in Knjižnice Domžale, s katerim se želi ljubiteljem branja omogočiti prebiranje knjig v naravi, na prostem. Knjigobežnice stojijo na osmih javno dostopnih in priljubljenih mestih po vsej občini.

V sodelovanju z Založbo Miš smo izdali pravljico Hrošček Simon širi zadovoljstvo. Ideja o pravljici, ki ne bi bil le turistični vodnik, temveč bi hroščku Simonu dala mesto, ki si ga v domžalski skupnosti zasluži, je cvetela pri trenutni podžupanji mag. Renati Kosec. V mesecu avgustu 2017 je tako v sodelovanju z Založbo Miš izšla pravljica Hrošček Simon širi zadovoljstvo, ki ji je napisala Radomljanka Nina Mav Hrovat. Zgodba se dogaja v naših krajih in skozi vsebino promovira domžalski slogan prostor zadovoljnih ljudi. Otroke ter starejše bralce želi opozoriti na vse naravne in kulturne danosti, ki jih pri nas imamo, in jih spodbuditi, da pozitivno gledajo na stvari. Ilustratorka Marta Bartolj je preko slikovnega dela pravljice želela posredovati otrokom znanje o bontonu. Župan in podžupanja sta na prvi šolski dan že drugo leto zapored vsakemu prvošolčku podarila po en izvod knjige, podžupanja jo je otrokom tudi prebrala ter na ta način spodbujala bralno kulturo med najmlajšimi šolarji. Pravljica je svoj prostor našla prostor tudi v domžalskih in okoliških splošnih in šolskih knjižnicah.

Ob zaključku šolskega leta pripravljamo prireditev za najboljše učence osnovnih šol in srednje šole. Med priložnostnimi darili, ki jih župan podari vsakemu izmed teh učencev, ima osrednje mesto prav knjiga, tako da tudi na ta način promoviramo bralno kulturo med mladimi. V letošnjem letu so bile podeljene knjige »Genialni štor«, »Resnica o Prešernu« in »Pesem za kitovo pot domov«.

Občina Domžale že več let sofinancira Mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom. V okviru festivala poteka več kot 100 dogodkov (literarni natečaji za učence, razstava literarnih del, ki nastajajo po knjižnih predlogah ali v zvezi z literarnim ustvarjanjem, bralno prostovoljstvo, javna branja različnih ciljnih skupin in druge poustvarjalne dejavnosti), ki se jih vsako leto udeleži več tisoč udeležencev. Cilji festivala, ki poleg Domžal poteka še v številnih drugih slovenskih krajih, so motivacija za branje, spodbujanje dejavnosti ob branju, spoznavanje oz. srečanje z vrhunskimi ustvarjalci mladinske književnosti, dodatno spodbujanje in izobraževanje mentorjev branja, promocija branja v javnosti, povezovanje različnih prizadevanj na področju branja in podpora temu, kar se že izvaja na področju branja in knjige ter nenazadnje tudi medgeneracijsko povezovanje in povezovanje različnih dejavnikov v določenem okolju.

Certifikati bodo podeljeni v ponedeljek, na Ta veseli dan kulture, 3. decembra, v Levstikovem domu v Velikih Laščah.

Avtor: Občina Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi