Za pitno vodo tudi v Domžalah, Mengšu, Trzinu, Lukovici in Moravčah

Usoda vode je v naših rokah, ohranimo jo skupaj!

Slovenijo je na začetku marca pretresla novica, da skuša oblast s svojimi predlogi ogroziti pravico do pitne vode. Številne nevladne organizacije in strokovnjaki, ki se z zaščito okolja in pomenom vode ukvarjajo že leta, so takoj jasno opozorili, da so tovrstni posegi v okolje nedopustni. “Stanje našega naravnega okolja, torej ekosistemov, ki nam omogočajo življenje, se kljub našim naporom iz dneva v dan slabša, s tem pa tudi kakovost življenja nas vseh. Predlagane spremembe zakona na široko odpirajo vrata peščici, ki bo z uničevanjem vodnih ekosistemov kovala dobičke, škodo pa bomo plačevali vsi državljani še desetletja. Dokler ne bo vsak posameznih razumel in zahteval strokovnega upravljanja z našimi skupnimi naravnimi viri, se stvari ne bodo spremenile.” je opozorila dr. Polona Pengal iz Zavoda za ihtiološke in ekološke raziskave REVIVO.

Gibanje, ki je povezalo celo Slovenijo

Ker oblast ni želela slišati glasu stroke, okoljevarstvenih in civilnodružbenih organizacij ter več kot 53 tisoč podpisnikov peticije, nam ni preostalo drugega kot da za zaščito pitne vode in zavrnitev škodljivega Zakona o vodah zahtevamo referendum. Pred nami je velika naloga, v samo 35 dneh moramo zbrati 40.000 na upravnih enotah overjenih podpisov za referendum proti škodljivemu Zakonu o vodah. Potem gremo na zmago na referendumu. Akciji se pridružujemo tudi v Domžalah in okolici – prostovoljci smo podpise že oddali, sedaj pozivamo, da se nam pridružite tudi vi!

Za kaj gre?

V torek, 20. aprila, je začel teči 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 overjenih podpisov v podporo zahtevi za referendum ZA PITNO VODO, s katerim bomo imeli priložnost zavrniti sporen Zakon o vodah. Novela Zakona o vodah, ki je bila nedavno sprejeta, med drugim omogoča gradnjo na vodovarstvenih območjih, kar lahko poleg močnega posega v naravno krajino, vodi tudi v zastrupljanje podtalnice na vodovarstvenih območjih. Trenutni Zakon o vodah torej ogroža pitno vodo vseh nas in omejuje našo ustavno pravico do vode. Usoda vode je v naših rokah!

Predlagan zakon je sporen na več različnih nivojih

Postopki sprejemanja Zakona o vodah so bili sporni na številnih nivojih. Členi z največjim vplivom na stanje naših voda in naše pitne vode so bili v predlog vneseni šele po skrajšani javni razpravi, po željah Ministrstva za gospodarstvo. Tovrstno postopanje je v nasprotju z mednarodnim pravom, še posebej Aarhuško konvencijo, v nasprotju s pravom EU in v nasprotju s slovenskim Zakonom o varstvu okolja. Na sporne prakse sprejemanja samega zakona je opozoril tudi Varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Kako lahko pomagate?

Pri doseganju sprememb lahko prispeva čisto vsak izmed nas, sedaj imamo priložnost, da obranimo naše največje bogastvo – pitno vodo. Pomagate lahko tako, da oddate svoj podpis in da k temu spodbudite svoje prijatelje, družino ter o problematiki ozaveščate svojo okolico.

Zato vas vabimo, da se nam pridružite na upravni enoti v času poslovnih ur in overite svoj podpis za referendum ZA PITNO VODO. 

Kako oddate svoj podpis?

Pri tem je pomembno vedeti, da se kot oddani upoštevajo samo overjeni podpisi, ki jih lahko oddate na 2 načina:

1.     Osebno na upravni enoti: Obrazec je dostopen na spletni strani https://zapitnovodo.si/, lahko ga prevzamete tudi pri prostovoljcih, ki bodo stali pred upravno enoto. Obrazec lahko že vnaprej izpolnite, upoštevajoč vsa pravila, a ga v nobenem primeru na upravno enoto ne smete prinesti že podpisanega! Veljavni so le overjeni obrazci, torej podpisani pred uradno osebo na upravni enoti. Vse podatke zapisujte z velikimi tiskanimi črkami (JANEZ NOVAK), ne uporabljajte kratic (namesto Ljubljanska c. 15 zapišite LJUBLJANSKA CESTA 15). Pišite čitljivo. Nato morate nujno poskrbeti še, da obrazec tudi fizično pride do nas. Šele tako bo vaš glas štel. Izpolnjen obrazec lahko:

  • odnesete v jasno označen nabiralnik na naslovu Ljubljanska cesta 58, 1230 Domžale (CZM Domžale – čez cesto od UE Domžale),
  • oddate na stojnici pred blagovnico Vele (TUŠ supermarket Domžale), kjer ga bodo prostovoljci skrbno shranili in ga nato dostavili pobudnikom referenduma,
  • pošljete na naslov Zavod Raziskovalni inštitut 8. marec, p.p. 1717, 1101 Ljubljana.

2.     Z elektronskim podpisom: z digitalnim certifikatom (SIGENCA) ali SMS pass lahko svoj podpis oddate tudi prek spletnega portala e-uprave.

Podpis lahko oddate na katerikoli upravni enoti, ne glede na naslov vašega stalnega bivališča. Prav tako se za podpis obrazca na upravni enoti ne rabite predhodno najaviti.

Kje dobite več informacij?

Obrazec, navodila za oddajo podpisa, razlogi za nasprotovanju zakona, pogosta vprašanja in vse ostale informacije so dostopne na spletni strani: www.zapitnovodo.si, ter na Facebook dogodku Zbiranje podpisov za razpis referenduma ZA PITNO VODO: Upravna enota Domžale.

Iniciativa Za pitno vodo Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi