Obvestilo o določitvi volišč in območij volišč za predčasne državnozborske volitve v 10. in 11. volilnem okraju

Okrajni volilni komisiji 10. in 11. volilnega okraja 4. volilne enote, v kateri spadajo občine Domžale, Lukovica, Moravče, Trzin in Mengeš objavljata sklepa o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo predčasnih volitev poslancev v Državni zbor RS, ki bodo potekale v nedeljo, 3. junija 2018. Obenem obveščajo volivce iz območja Štude in Šentpavla pri Domžalah, da bodo lahko spet glasovali na volišču v Gasilskem domu Študa. Volišče so uredili in bo dostopno invalidom.

OBVESTILO VOLIVCEM
O SPREMEMBI SEDEŽA VOLIŠČA

Za izvedbo predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, v 10. volilnem okraju 4. volilne enote, ki bodo v nedeljo 3. junija 2018, volivci iz območja

Domžale: Brezova ulica, Hrastova ulica, Javorjeva ulica, Jesenova ulica, Radio cesta št. 9, Savska cesta št.: 50, 52, 53, 53a in 54, Študljanska cesta vsa, razen št. 1 in 5 ter
Šentpavel pri Domžalah.

glasujete na volišču
GASILSKI DOM ŠTUDA (4.10.10),
Študljanska 86, Domžale.

PREDSEDNICA OVK:
Helena Mejač, univ. dipl. prav., l.r.

Prilogi:

 

Komentarji uporabnikov
Tagi