Bodo morale zavarovalnice vračati denar?

Preplah zaradi napak pri sklepanju življenjski zavarovanj

Nezadovoljni zavarovanci, ki so jih zastopniki prepričevali v visoke donose življenjskih naložbenih zavarovanj, kmalu pa se je izkazalo, da bodo dobili precej manj od obljubljenega, začenjajo boj za razveljavitev pogodb.

Prvič v Sloveniji bodo to temo razgalili in javno predstavili teme napačnih postopkov pri sklepanju življenjskih zavarovalnih polic v preteklosti, pravic zavarovalcev, ki izhajajo iz protipravno sklenjenih zavarovalnih pogodb in posledic, s katerimi se bodo morale soočiti zavarovalnice v bližnji prihodnosti.

Medobčinsko društvo invalidov Domžale namreč organizira strokovno-informativno predavanje, ki bo potekalo v četrtek, 20. 10. 2016 ob 17.30 uri v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah.

Predavanje bo potekalo v štiri delih:

  • Nagovor in predstavitev društva: Vida Perne, predsednica MDI Domžale.
  • Dogajanja na področju zavarovalništva: Bojan Pravica, mednarodni svetovalec na področju finančnih instrumentov.
  • Dejstva in posledice pomanjkljivo sklenjenih življenjskih zavarovanj: dr. sc. Šime Ivanjko, programski vodja Inštituta za zavarovalništvu in pravo v Mariboru, zaslužni profesor Univerze v Mariboru in priznani mednarodni strokovnjak na področju zavarovalnega prava.
  • Varni pristani za naša finančna sredstva: Peter Slapšak, direktor družbe Elementum.

Vstop je prost, za obisk predavanja pa potrebujete vstopnico!

Informacije ter rezervacije vstopnic po telefonu 01 / 722 50 50 v času uradnih ur, ob delavnikih od 10.00 do 12.00 ure ter ob sredah tudi od 15.00 do 17.00 ure lahko vstopnice tudi osebno prevzamete ali pa jih kadarkoli rezervirate preko e-pošte blagajna@kd-domzale.si. Vstopnice, rezervirane in še razpoložljive, vas bodo čakale na blagajni, ki se odpre uro pred pričetkom predavanja.

Organizatorji predavanja vam zagotavljajo, da boste z vsebino in kakovostjo predavanja zadovoljni, na trenutke prav gotovo presenečeni, morda celo šokirani.

Predstavitev sodelujočih:

Vida Perne je dolgoletna predsednica Medobčinskega društva invalidov Domžale, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva in invalidskega varstva. V času njenega vodenja društva, je skupaj s člani društva in s pomočjo občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin ter ob vsakoletni denarni pomoči – sofinanciranju delovanja in izvajanja posebnih socialnih programov iz sredstev FIHO, ustvarila okolje, ki članom invalidom omogoča polnejše življenje ter boljše vključevanje v širšo družbeno okolje. Stkala je vezi z domačimi dobrodelnimi organizacijami med drugim z Anino zvezdico in Rotary Clubom Domžale, z donatorstvom pa je društvu pomagal pri nakupu kombija za prevoz invalidov tudi Rotary Club San Jose iz Kalifornije. Društvo izvaja osem socialnih programov, med njimi tudi izobraževalni program, v okviru katerega je organizirano to predavanje, namenjeno članom in nečlanom društva ter široki javnosti. Vsebina predavanja se dotika življenja izjemno širokega dela prebivalstva, kršenje poslovne etike in poslovnih običajev zaradi malomarnosti in pohlepa pa je povsem v ozadje potisnilo človeka, državljana, potrošnika. V MDI Domžale pa cenijo in spoštujejo vsakogar

Bojan Pravica je mednarodni finančni svetovalec od leta 1985, ki aktivno prenaša svoje znanje s področja financ in osebne rasti na raznih mednarodnih predavanjih. S pozitivnim pristopom do sprememb na finančnih trgih, je prispeval k razvoju vzajemnih skladov na slovenskem trgu, razvoju prve Fondpolice pri zavarovalnici AS in mnogih varčevalnih produktih, ki temeljijo na plemenitih kovinah. Kot idejni vodja je prispeval k organizaciji dogodka „Kongres plemenitih kovin in surovin“ in izdelavi „Prvega slovenskega naložbenega srebrnika Prešeren“. Na tokratnem predavanju nam bo predstavil dogajanja na področju zavarovalništva v tujini in doma.

Šime Ivanjko, je doktor pravnih znanosti, zaslužni profesor Univerze v Mariboru in programski vodja Inštituta za zavarovalništvu in pravo v Mariboru, član Akademije pravnih znanosti Hrvaške, častni konzul Republike Hrvaške, soustanovitelj zavarovalnic (1990) Prima d.d. Maribor in Prima d.d. Zagreb (sedaj Grawe d.d.), bivši predsednik Združenja zavarovalnih organizacij Jugoslavije, član Komisije za preizkus znanja za zavarovalne zastopnike in posrednike pri Slovenskem zavarovalnem združenju, soustanovitelj Davčno-finančnega raziskovalnega inštituta v Mariboru ter glavni in odgovorni urednik časopisa Davčno–finančna praksa, ki ga inštitut izdaja, predsednik Društva za medijsko kulturo, avtor številnih knjig in drugih publikacij s področja zavarovalnega, meničnega, insolvenčnega, finančnega in statusnega gospodarskega prava; V COBISS-u je evidentiranih 1.637 bibliografskih enot. Osebna razmišljanja o pravu, zavarovalništvu in medijih so objavljena na njegovem Facebook profilu. Na tokratnem predavanju nam bo predstavil dejstva v zvezi z sklenjenimi življenjskimi zavarovanji, opozoril nas bo na najbolj pogoste napake pri samem sklepanju zavarovalnih pogodb in nas seznanil s posledicami protipravno sklenjenih zavarovalnih pogodb za zavarovalnice ter pravicami zavarovalcev.

Peter Slapšak je direktor družbe Elementum in deluje na finančnem področju od leta 2003. Je avtor člankov v domačih in tujih medijih predvsem na temo plemenitih kovin kot naložbe. Je iniciator Poslovne večerje in bil v letih 2007 in 2008 najmlajši manager med Top 500. Večkrat je že gostoval v dnevno-informativnih oddajah kot gost Polnočnega kluba, Studio ob 17-ih in drugih. Lastna videnja in razumevanje razmer na trgu plemenitih kovin objavlja na svojem blogu. Na tokratnem predavanju nam bo predstavil kako zaščiti premoženje pred izzivi prihodnosti.

Avtor: MDI Domžale; Foto: MDI Domžale
Komentarji uporabnikov
Tagi