Štirje tečajniki iz GZ Domžale uspešno opravili tečaj za mentorja mladine

Mentor je bil v Homerjevi Odiseji sin Alkinoja, kralja Fejakov in Odisejev prijatelj. Odisej mu je, preden je šel na vojno nad Trojo, zaupal v varstvo dom in družino ter v vzgojo sina Telemaha. Danes se beseda »mentor« v figurativnem pomenu uporablja tudi za ime učitelja, vzgojitelja (Iz Wikipedije).

Tečaj za specialnost mentor mladine je potekal v mesecu februarju v prostorih Občine Litija. Na tečaj je bilo prijavljenih 41 tečajnikov iz celotne Ljubljanske regije III, od tega so bili 4 tečajniki iz gasilske zveze Domžale (PGD DOB, VIR IN TRZIN). Vsi tečajniki so uspešno končali tečaj ter si s tem pridobili veliko novega znanja, ki ga bodo prenesli naprej na našo mladino.

Tečaj je potekal 4 dni, ki je zajemal različne teme: Gasilska organizacija na slovenskem, Mladi v gasilski organizaciji, Namen naloge dela z mladimi na vseh nivojih, Programi dela z mladimi, Vzgoja in usposabljanje mladine, Načrtovanje učnega procesa, Oblike, metode in učna sredstva, Izvajalec in udeleženec učno-vzgojnega procesa, Tekmovanja, Odnos – mladina – mentor mladine, ter delo po skupinah na teme: kviz, orientacija, preventivne značke, veščine, družabne igre, letni program dela, zbor mladih, organizacija izletov.

Tečaj je bil dobro organiziran in odlično pripravljen s strani predavateljev.

Biti mentor je zelo odgovorno delo in skoraj najpomembnejše v gasilski organizaciji. Kljub temu, da je gasilstvo interesna dejavnost in da otroke pripravljamo, da bodo nekoč postali operativni gasilci, kljub vsemu veliko časa preživimo skupaj in slej ko prej si za njih zgled, vzgojitelj, prijatelj, avtoriteta,…

Nekateri mentorji že vrsto let delamo z mladimi, vendar smo pridobili nova znanje in izkušnje, katere upam, da bomo izkoristili in marsikateri napotek upoštevali v svojih društvih, ter na nivoju zveze, ter si s tem olajšali in nadgradili delo z mladimi.

G.Galilei: »Ljudi ne moremo ničesar naučiti, lahko jim le pomagamo, da znanja odkrijejo v sebi.«

Avtor: Špela Lampret, PGD Dob
Komentarji uporabnikov
Tagi