Delna zapora zaradi rekonstrukcije ceste Preserje – Mengeš

Iz Občine Domžale občanke in občane seznanjajo z delno zaporo lokalne ceste LC 253021 Preserje – Mengeš, ki bo potekala od 6. junija 2018 do 5. septembra 2018 od 7. do 17. ure, zaradi rekonstrukcije ceste.

V času rekonstrukcije ceste bo izvajalec dela izvedel pod polovično zaporo ceste, v skladu z elaboratom začasne prometne ureditve št.C-1369-01/01-2018 004/18, ki ga je izdelalo podjetje Tega invest d.o.o., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana.

Na Občini Domžale so povedali, da rekonstrukcija ceste Preserje-Mengeš zajema prenovo voziščne konstrukcije ter pločnika na odseku od katastrske meje, do železniške proge Ljubljana – Kamnik, v skupni dolžini 445 m. Obstoječe asfaltno vozišče je v zelo slabem stanju, razpokano, posedeno, poškodovano ter večkrat lokalno sanirano. Predvidena je rekonstrukcija vozišča, z zamenjavo celotnega zgornjega ustroja ter navezavo na obstoječe robnike na desni strani. Na nekaterih delih bo prenovljen tudi pločnik na levi strani vozišča. Vozišče se bo višinsko navezalo na asfaltirano parkirišče. Na območjih prehodov za pešce bodo izvedene klančine za invalide, z robniki v nivoju asfaltnih površin, drugod bo izvedena razširitev vozišča za izvedbo pasu za leve zavijalce. Razširitev je predvidena v obstoječih širinah. Odvodnjavanje meteorne vode z vozišča bo urejeno preko vzdolžnih in prečnih naklonov v cestne požiralnike z vtokom pod robnik oziroma rešetko ob pločniku. Na območju minimalnega vzdolžnega nagiba bomo ob robniku izvedli primerno odvodnjavanje. Gradbena dela v bližini podzemne komunalne infrastrukture se bodo izvajala z ročnim izkopom in pod strokovnim nadzorom strokovnih služb posameznega upravljavca obstoječih inštalacij. Gradbena dela bodo potekala v poletnih mesecih od junija do začetka septembra, vrednost investicije znaša okoli 200.000 EUR.

Miha Ulčar; Foto: Google

Komentarji uporabnikov
Tagi