Nov pitnik ob Kamniški Bistrici

Iz Občine Domžale sporočajo, da je ob sprehajalni poti ob Kamniški Bistrici, ob Fitnesu v naravi v Domžalah, od petka, 2. oktober 2015, dalje postavljen novi pitnik za vodo.

Občina Domžale je v sodelovanju z Javnim komunalnim podjetjem Prodnik v zadnjih letih postavila več pitnikov. Nahajajo se na mestih, ki jih dnevno obišče največ obiskovalcev in kjer je možnost koriščenja čiste pitne vode najbolj dobrodošla: ob nekaterih osnovnih šolah, v središču mesta, v nekaterih parkih, ob rekreacijski osi Kamniške Bistrice in ob vznožju Šumberka. Pitniki mimoidočim v spomladanskih, poletnih in jesenskih mesecih nudijo možnost osvežitve in zdravega odžejanja med opravljanjem obveznosti v mestu, med športnimi aktivnostmi ali zgolj med sprostitvijo v naravi, najmlajšim pa med igro na šolskih igriščih.

Voda iz pitnika je čista in varna kot pri vas doma
Voda, ki doteka v javne pitnike, je enaka kot voda, ki doteka v vsa gospodinjstva in druge objekte na območju občine Domžale, saj so vsi pitniki priključeni na javni vodovodni sistem. Zaradi zagotavljanja varne oskrbe s pitno vodo se redno izvaja nadzor nad zdravstveno ustreznostjo in skladnostjo vode z zakonodajnimi zahtevami, rezultati nadzora pa kažejo, da je pitna voda na območju občine Domžale neoporečna in zdrava. Voda iz pitnikov je torej prav tako čista in varna kot voda, ki priteče iz pipe v vašem domu.

Točna mikrolokacija novega pitnika je označena na spodnjem orto foto posnetku.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Občina Domžale
Komentarji uporabnikov