“Mengeški likovni utrinki” v Logatcu

Na prvi septembrski petek je Likovno društvo Mengeš na povabilo Društva likovnikov Logatec postavilo razstavo v Stekleni galeriji Športne dvorane Logatec. Razstavo je poimenovalo »Mengeški likovni utrinki«, razstavlja 16 članov in članic društva. Odprtje razstave je bilo 6.septembra 2019 ob 19.uri. Dogodek je z igranjem na citre popestrila Brigita Nagode.

Predsednik Društva likovnikov Logatec Janez Ovsec  je v nagovoru pozdravil vse navzoče in izrazil zadovoljstvo, da gostijo tako uspešno in aktivno likovno društvo z veliko odmevnih skupinskih projektov. K besedi je povabil predsednico Likovnega društva Mengeš Leonido Goropevšek, ki je predstavila društvo.

Začetki delovanja Likovnega društva Mengeš segajo v leto 1996. V  času zorenja društva so pestro ustvarjanje spremljali in usmerjali številni mentorji na področju slikarstva in grafike, pa tudi  fotografija je del društvene dejavnosti.  V več kot dveh desetletjih  smo  dozoreli in pridobili mnogo znanja in  napredovali v osnovnih likovnih prvinah.

Da naša dela in dosežke lažje primerjamo z drugimi ljubiteljskimi likovnimi društvi, se je društvo včlanilo v Zvezo likovnih društev Slovenije, kjer redno sodeluje v projektu Zlata paleta. Zanimive tematike, ki jih Zlata paleta  ponudi vsako leto  kot izziv, nas spodbudijo k iskanju novih prijemov in  poglobljenemu delu. Vedno bolj smo zadovoljni s sodelovanjem oziroma  odzivom članov in članic, še  bolj pa z uvrstitvami oziroma izbori na posamezne tematske razstave.  Do leta 2018  je društvo prejelo  veliko število priznanj in certifikatov ter osem zlatih,  eno srebrno in tri bronaste palete kot najvišja priznanja v ljubiteljski likovni dejavnosti. Za svoje aktivno delovanje  v projektu Zlata paleta je bilo društvo v letu 2015 in 2018 nagrajeno z bronasto plaketo.  Menimo , da smo na pravi poti, dosežki in priznanja nam dajejo spodbudo  za nadaljnje ustvarjanje. Na vse uspehe  smo zelo ponosni, postali smo prepoznavni in spoštovani.

V društvu vsako leto pripravimo skupinsko razstavo, projekt, ki vključuje večino članov. Tako smo v zadnjih letih zelo uspešno izvedli kar nekaj odmevnih razstav, in sicer Jesen, Ikona, Mandala in druge zgodbe, Rdeča, Stol, Intima, Likovna iskanja, Avtoportret in Svetlo –temno. S temi razstavami gostujemo tudi po Sloveniji.

Društvo sodeluje tudi z drugimi društvi, se udeležuje ex temporov, svoja dela razstavlja širom po Sloveniji, pa tudi v tujini. Že tradicionalno  izvaja mentorstvo  v Osnovni šoli  Mengeš. Občasno svoja dela člani tudi podarijo za dobrodelne namene, saj je za današnji čas to še kako dobrodošlo in potrebno.

Razstava bo na ogled do 27. septembra 2019, v času delovanja športne dvorane.

Besedilo in fotografije: Binca Lomšek

Komentarji uporabnikov
Tagi