Iz minute v minuto: Potek občinske zaščitno-reševalne vaje “Domžale 2019”

Danes od 10. ure dalje na območju občine Domžale poteka zaščitno-reševalna vaja “Domžale 2019”. Na vaji, ki ima predpostavko, da je občino Domžale zajel potres, sodelujejo vse enote, ki so vključene v sistem zaščite in reševanja v občini Domžale. Zaščitno-reševalno vajo z imenom “Domžale 2019” je pripravil Štab civilne zaščite občine Domžale in sicer z namenom, da se preveri aktiviranje, mobiliziranje, pripravljenost in usposobljenost izvajalcev zaščite, reševanja in pomoči v občini, s poudarkom na pripravljenost na nesreče v osnovnih šolah Preserje pri Radomljah, Dob in Domžale – podružnica Ihan.

Zaščitno-reševalna vaja “Domžale 2019”, poteka ob predpostavki, da občino Domžale prizadene potres VIII – IX stopnje po evropski potresni lestvici EMS. Posledice potresa v takem primeru bi obsegale splošen preplah med prebivalstvom, šibkejše zgradbi bi se lahko porušile, medtem, ko na dobro grajenih nastanejo resne poškodbe (večji podori sten, delno uničenje konstrukcij). Ob navedenih predvidenih posledicah lahko poleg rušitev pričakujemo tudi najrazličnejše izredne dogodke v vzgojno izobraževalnih ustanovah na območju občine Domžale.

Mag. Renata Kosec, predstavnica za stike z javnostjo Štaba civilne zaščite občine Domžale nam je v telefonskem pogovoru povedala, da vaja poteka na predpostavki, da je okrog 10. ure občino Domžale zajel potres po VIII – IX stopnje po evropski potresni lestvici EMS. Do izrednih dogodkov je prišlo na štirih lokacijah in sicer na POŠ Ihan, kje je evakuacija že uspešno zaključena, se je pa kolesarska enota odpravila za razredom, ki se je pred potresom napotil na Križentaver. Trenutno poteka evakuacija na OŠ Dob in OŠ Preserje pri Radomljah in na mlinu na Homcu, kamor so že bile napotene ekipe civilne zaščite. Po besedah mag. Renate Kosec je bil aktiviran celoten Štab civilne zaščite Domžale ter vse enote, ki so že na terenu. Štab se nahaja na sedežu CZR Domžale, kjer s terena pridobivajo vse informacije. Intervencijo vodi poveljnik Civilne zaščite občine Domžale, na terenu pa vodje posameznih enot.

Kronologija poteka vaje:

10.00 – Območje občine Domžale je prizadel potres 8. stopnje po evropski potresni lestvici.

10.05 – Aktiviran je štab Civilne zaščite Občine Domžale, ki že dobiva prve informacije o posledicah potresa s terena.

10.08- Po prvih informacijah je potres prizadel osrednji del Ihana – podružnično osnovno šolo Ihan, iz katere že poteka evakuacija.

10.15 – Tudi Osnovno šolo Preserje pri Radomljah je prizadel potres.

10.17- Razred učencev iz Ihana ima naravoslovni dan na območju Križentavra. Ker se ne da vzpostaviti komunikacije z njimi, se aktivirajo kolesarji, ki so tja že napoteni.

10.30 – V Češminovem parku se postavlja nastanitveni center za evakuirane prebivalce ter za medicinsko oskrbo.

10.44 – Evakuacija poteka v Osnovni šoli Dob, kjer so tudi večje posledice potresa. Ekipe so že napotene na lokacijo.

10.47 – Porušil se je Nastranov mlin v Homcu, v katerem naj bi se nahajale 4 osebe. Nujna medicinska pomoč ZD Domžale je že na poti.

10.52 – Zaradi poškodb na vododovodni infrastrukturi, ki so posledica potresa, obveščamo občane, da je nujno potrebno prekuhavanje vode do nadaljnjega. (opp. gre za vajo!)

11.04 – Še vedno poteka intervencija na Nastranovem mlinu. Aktivirana je tudi enota reševalnih psov.

11.15 – Poškodbe se kažejo še na električnem omrežju, zato bodo električno energijo zagotovili z agregatom (moč: 160kW, kar pomeni, da z njim lahko oskrbijo cca. 100 hiš).

11.19 – Reševanje poškodovanih oseb z vrvno tehniko iz Nastranovega mlina izvaja Alpinistični odsek Planinskega društva Domžale.

11.47 – Izvedbo vaje si ogledujejo predstavniki Uprave za zaščito in reševanje Slovenije, Izpostava Ljubljana, predstavniki Gasilske zveze Domžale, Gasilske zveze Koprivnica, poveljnik in člani štaba CZ Občine Tolmin ter predstavniki podjetij Helios in Papirnice Količevo.

12.01 – Intervencije so se uspešno zaključile v vseh treh osnovnih šolah.

12.08 – S terena v štab CZ prihajajo še zadnja poročila o zaključku intervencij.

12.10 – Marko Žagar, poveljnik CZ je ob zaključku vaje povedal: “Celotna vaja je potekala brez večjih težav, kar ponovno kaže na to, da so enote dobro pripravljene, usposobljene in znajo reagirati v vsaki situaciji.”

12:24 – Za nastavitveni center v Češminovem parku so poskrbeli taborniki Rodu skalnih taborov Domžale.

13.00 – Postroj sodelujočih pripadnikov enot sistema zaščite in reševanja Domžale v Češminovem parku. Na zaščitno-reševalni vaji “Domžale 2019” je sodelovalo več kot 200 posameznikov. Ob zaključku je župan Toni Dragar dejal: ” Znova smo dokazali da znamo, zmoremo, da smo pripravljeni, opremljeni in usposobljeni za reševanje v vseh nesrečah. Vsem želim čim manj intervencij. Se vidimo na naslednji vaji.”

———————————————————————————————-

Scenarij letošnje vaje je nekakšno logično nadaljevanje izvajanja scenarija vaje “Domžale 2012” in “Domžale 2017”, kjer so bile aktivnosti enot sistema ZiR usmerjene v organizacijo in izvedbo reševanja in oskrbe prebivalstva v civilnem in industrijskem okolju, tokrat pa so bile aktivnosti enot fokusirale na reševanje verjetnih posledičnih dogodkov v vzgojno izobraževalnih ustanovah, v okviru scenarija pa se je izvedlo tudi posredovanje enot na mlinu v Homcu, kjer se je urilo postopke reševanja izpod ruševin in iz višin. Na vaji se je preverjalo sistem obveščanja in aktiviranja enot sistema ZiR občine Domžale, stanje usposobljenosti in opremljenosti enot sistema ZiR, predvsem pa sposobnosti ukrepanja reševalnih enot sistema ZiR občine ter urilo taktične postopke reševanja tovrstnih dogodkov.

Miha Ulčar; Foto: Štab civilne zaščite Občine Domžale

Komentarji uporabnikov
Tagi