Novo igrišče z igrali pri OŠ Domžale

Za predšolske otroke je igra najpomembnejša dejavnost, saj na ta način spoznavajo svet in življenje okoli sebe. Pomembno je tudi, da imajo ustrezne pogoje za igro. In danes so domžalski otroci dobili nove pogoje za igro – novo igrišče z igrali pri Osnovni šoli Domžale.

Projekt je nastajal v sodelovanju Zavoda za šport in rekreacijo Domžale in Krajevne skupnosti Slavka Šlandra. Kakor nam je povedal direktor zavoda mag. Janez Zupančič, je  projekt ureditve igrišča  obsegal nakup igral, izravnava tal, zatravitve in nakup podlage (blažilcev), ki so pod igrali.

Otvoritve igrišča so se poleg podžupanje Občine Domžale Andreje Pogačnik Jarc, predsednika KS Slavka Šlandra dr. Franca Habeta in direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale mag. Janeza Zupančiča,  udeležili tudi otroci iz bližnjega vrtca Urša in prvošolčki iz OŠ Domžale, ki so se takoj po uradnem delu zapodili na igrala.

Ker stoji igrišče poleg osnovne šole, ga bodo lahko koristili osnovnošolci, pa tudi otroci iz bližnjega vrtca ter tudi otroci iz okolice.

Avtor: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov
Tagi