Turistično kulturno društvo Rova praznovalo jubilejno 20. obletnico delovanja

Turistično kulturno društvo Rova je bilo ustanovljeno 4. novembra 1997 v Žičah in sicer na pobudo Jelke Šarc in trinajstih zagnanih krajanov. Ustanovni člani društva so bili: Ani Globočnik, Marinka Potočnik, Cirila Prelovšek, Martina Prelovšek, Jelka Šarc, Klemen Potočnik, Emil Rems, Miroslav Rode, Marjan Šarc, Edo Rems, Milan Šinkovec, Nika Rems in Ana Klopčič. Ustanovni občni zbor je bil v Žičah. Za prvega Predsednika društva je bil izvoljen Marjan Šarc, za tajnika Edo Rems in za blagajničarko Marinka Potočnik. Sprejet je bil tudi prvi program dela društva.

V četrtek, 9. novembra 2017, so na dvorišču gostilne Pirc na Rovah obeležili 20 letnico delovanja Turistično kulturnega društva Rova. V uvodnih besedah je moderatorka Anita Marenk Urbanija povedala, da je bilo društvo ustanovljeno z namenom obujanja in ohranjanja starih običajev, oživitvi kulturnih dejavnosti, ki so bile nekoč močno prepoznavne v kraju in bližnji okolici ter promociji kraja. Namen društva je tudi povezovanje čim širšega kroga ljudi, še posebej mladine, organizacija družabnih, športnih in drugih prireditev v kraju. Od leta 2002 je bil predsednik društva Marjan Kovač. Društvo deluje na prostovoljni bazi in danes šteje 135 članov. Ob občinskem prazniku 19. aprila 2009 je društvo prejelo Občinski nagrado za uspešno delo pri ohranjanju dediščine in skrbi za okolje.

Z letom 2010 se je predsedstvo TKD Rova zamenjalo in sedaj društvo, po uspešnih dosedanjih letih delovanja, vodi Robert Pavlič, ki je nekaj besed spregovoril obiskovalcem proslave: »Čeprav delujemo že 20 let, smo še vedno polni idej in optimistično zremo v prihodnost. Naša naloga je, da začrtano pot nadaljujemo, dodajamo nove vsebine in da v društvo povabimo vse tiste, ki bodo s svojim znanjem in izkušnjami dali društvu nove dimenzije in tako ponudili kraju nekaj več. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil našim aktivnim članom za vso pomoč, dobro voljo in pridne roke. Velika hvala tudi našim družinam, ki nas podpirajo in razumejo, da del svojega prostega časa posvečamo društvu. Hvala. Res sem vesel, da imam okoli sebe ljudi, na katere se lahko zanesem.«

Robert Pavlič, predsednik Turistično kulturnega društva Rova  je povedal, da optimistično zrejo v prihodnost.

Nekaj besed je spregovorila tudi predsednica Krajevne skupnosti Rova Brigita Rode, ter poudarila pomen društva pri promociji kraja. Ob tej priložnosti je društvu podelila spominsko sliko.

Prav vse prireditve društva so dobro obiskane, ljudje se jih radi udeležujejo. Preizkusili so se tudi v dramskem delu, ki so ga leta 2006 na prvi septembrski petek pri Čehu na Kolovcu uprizorili z odlomki iz Kersnikovega dela Rokovnjači. Kersnikovo besedilo jim je v igro priredil Lojze Stražar, v vlogah pa se preizkusilo 22 amaterskih navdušencev, ki so se dva meseca intenzivno pripravljali na predstavo. Ta je bila poplačana z velikim številom zadovoljnih obiskovalcev.

V kulturnem programu, ki je potekal med slavnostno prireditvijo so nastopili Klapa Sidro, s country plesom so udeležence razveselili plesalci Konjeniškega kluba PIK, plesalci folklorne skupine Folklorno-turističnega društva Lukovica so zaplesali dva spleta, na harmoniki pa sta zaigrala Rok Pavlič in Vid Kostanjšek.

Ob koncu so se še zahvalili organizacijam in posameznikom za dobro dosedanje sodelovanje. Seveda pa si še naprej nadejajo dobrega sodelovanja z Občino Domžale, Krajevno skupnostjo Rova, PGD Rova, Konjeniškim klubom PIK, Lovsko družino Domžale ter sosednjim društvom: Turističnim društvom Radomlje, Turistično rekreativnim društvom Turnše-Češenik ter Športno rekreativnim društvom Konfin-Sveta Trojica.

Naj bo še dolgo tako uspešno sodelovanje in tudi delovanja TKD Rova, s katerim ohranjajo tradicijo. Še na mnoga leta!

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar
Komentarji uporabnikov