Večje rekonstrukcije cest v poletnem času

Iz Občine Domžale so sporočili, da bodo v poletnem času na območju občine Domžale potekale večje rekonstrukcije naslednjih cest:

1. REKONSTRUKCIJA KOLODVORSKE CESTE V DOMŽALAH

Začetek del: 21. junij 2013
Območje izvedbe: od poslovalnice BKS do Železniške postaje
Obseg del: rekonstrukcija ceste, sanacija kanalizacije in vodovoda. Izvedena bo ureditev pločnika in kolesarske steze, zasnovano je poševno parkiranje na vzhodni strani. Predvidena je namestitev urbane komunalne opreme in zasaditev z drevesi
Zapora ceste: v času gradnje bo cesta popolnoma zaprta za ves promet, obvozi bodo urejeni
Zaključek del: predvidoma 31. avgusta 2013

2. REKONSTRUKCIJA ROJSKE CESTE V DOMŽALAH – tretja faza

Začetek del: predvidoma konec julija 2013
Območje izvedbe: od križišča z Vegovo do križišča z Ljubljansko cesto
Obseg del: rekonstrukcija ceste, sanacija vodovoda, izgradnja nizkonapetostnega omrežja, gradnja pločnika
Zapora ceste: v času gradnje bo cesta popolnoma zaprta za ves promet, obvozi bodo urejeni
Zaključek del: predvidoma 31. avgusta 2013

3. SANACIJA VOZIŠČA NA POVEZOVALNI CESTI OD DOMŽAL DO PRIKLJUČKA AC

Začetek del: predvidoma 15. junija 2013
Območje izvedbe: od mostu preko Kamniške Bistrice do Kopališke ceste
Obseg del: zamenjava spodnjega ustroja in asfaltne prevleke
Zapora ceste: v času gradnje bo promet potekal izmenično enosmerno z začasno prometno signalizacijo
Zaključek del: predvidoma konec junija 2013

4. REKONSTRUKCIJA PREŠERNOVE CESTE V RADOMLJAH

Začetek del: 20. junij 2013
Območje izvedbe: od Kulturnega doma Radomlje do križišča za Hudo
Obseg del: rekonstrukcija ceste, obnova vodovoda in gradnja pločnika
Zapora ceste: v času gradnje bo cesta popolnoma zaprta za ves promet, obvozi bodo urejeni
Zaključek del: predvidoma 15. septembra 2013

Vse uporabnike prosijo za strpnost in dosledno upoštevanje prometne signalizacije v času gradenj.

Občina Domžale se vam zahvaljuje za razumevanje.

Foto: Arhiv Domžalca

Komentarji uporabnikov