V JP CČN Domžale- Kamnik v decembru poglobljeno o tehnoloških procesih čiščenja odpadne vode

V JP CČN Domžale – Kamnik so za operaterje čistilnih naprav, ki želijo še bolj izpopolniti znanja in izboljšati razumevanje procesov čiščenja odpadnih voda preko masnih bilanc, učinkov čiščenja, procesnih kazalnikov in ostalih procesnih parametrov čistilne naprave, v decembru organizirali dvodnevno strokovno usposabljanje na temo kakovostnega vrednotenja delovanja čistilne naprave, ki so se ga udeležili predstavniki komunalnih podjetij iz petih slovenskih regij.

dr. Marjetka Levstek. (Foto: Klemen Razinger)

”Za kakovostno spremljanje in vodenje procesov čiščenja odpadne vode je izvajanje ustreznih meritev in analiz ključnega pomena, saj predstavljajo nujno osnovo za vrednotenje, hkrati pa so ti parametri pomembni tudi pri nadzoru, premišljenem vodenju ter obvladovanju procesov na čistilni napravi,” pojasnjuje vodja laboratorija, predavateljica dr. Marjetka Levstek. ”Zbiranje podatkov v daljšem časovnem obdobju in njihova analiza so tako nujni pogoj za vrednotenje delovanja čistilne naprave kot njenih posameznih podprocesov, hkrati pa ti podatki soustvarjajo tudi kazalnike, ki opozarjajo na neustrezno delovanje čistilne naprave ter nakazujejo na nujnost izvedbe določenih sprememb v danih pogojih njenega obratovanja.”

Udeleženci so med usposabljanjem na praktičnih primerih izračunavali obremenitve, vrednotili delovanje in učinkovitost celotne čistilne naprave ter njenih posameznih sklopov, kot so primarni usedalnik, aerobna biološka stopnja, kjer v postopku čiščenja poteka odstranjevanje ogljika, dušika in fosforja, anaerobna digestija, strojno zgoščanje ter ostali podporni procesi. ”S takim praktičnim pristopom želimo slušatelje seznaniti z nujnostjo pridobivanja podatkov in njihovega pravilnega tolmačenja iz naslova (ne)ustreznega obratovanja čistilnih naprav, ki pogosto delujejo v spremenljivih pogojih, obenem pa jih posledično opozoriti še na spremenjene procese in stanja, katerih kazalce je prav tako potrebno upoštevati pri vrednotenju ustreznosti tehnološkega delovanja čistilnih naprav,” dodaja dr. Levstek. ‘‘Ob tem imajo slušatelji možnost ugotoviti, kako dobro vodijo oziroma upravljajo svojo čistilno napravo, saj jo lahko procesno primerjajo s podatki s sorodnih čistilnih naprav. Ta primerjava jim omogoča, da za izboljšanje učinkov čiščenja odpadne vode ter energetske učinkovitosti čistilne naprave izberejo tista ključna področja, kjer bodo nujno potrebne izboljšave v prihodnje tudi izvajali.”

Udeleženci strokovnega usposabljanja v JP CČN Domžale – Kamnik prihajajo iz petih slovenskih regij. (Foto: arhiv JP CČN Domžale-Kamnik)

Udeleženci strokovnega usposabljanja so tako na primerih preverili, katere meritve in kako pogosto jih je potrebno izvajati na posameznem merilnem mestu, spoznavali so pomen pravilnega vzorčenja, priprave ter ravnanja z odvzetimi vzorci ter pomen intervalov vzorčenja. Ugotavljali so, kako izvesti osnovne in napredne izračune ob različnih obremenitvah čistilne naprave ter kanalizacijskega sistema, pa tudi načine vrednotenja delovanja posameznega podprocesa čiščenja odpadne vode. Za prikaz utemeljenosti pravih rešitev so se ob procesnih primerjavah seznanili še s praktičnimi primeri strokovnega odločanja na podlagi podatkov.

JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik. (Foto: Klemen Razinger)

Avtor: JP CČN Domžale-Kamnik; Foto: Klemen Razinger, arhiv JP CČN Domžale-Kamnik

Komentarji uporabnikov
Tagi