Pogled na domžalske tovarne slamnikov

Pogled s Šumberka na Domžale, na domžalske tovarne slamnikov in Kuraltovo ali Tonhovčevo domačijo z milnom spredaj in Goričico zadaj. Ročno pobarvana razglednica ima datum 31. julij 1909. Na Goričici je takrat poleg župnišča in kapelice stal tudi že hlev, ki so ga kasneje porušili.

Po letu 1905 se je veliko Domžalčanov in še več Domžalčank izselilo v Ameriko, kjer so se zaposlili v tamkajšnjih slamnikarskih tovarnah. Leta 1908 je v daljni Ameriki iskalo srečo že 196 naših ljudi. Po poročilu župnika Franca Bernika je bilo leta 1923 v Ameriki že 384 domžalskih župljanov. Od teh jih je bilo 305 v New Yorku, 37 v Clevlandu, 30 v Čilu in 12 drugod.

Vir: Povzeto po knjigi Oj ta slamnik: občina Domžale na starih razglednicah, avtorja Staneta Stražarja (fotografija je iz knjige).

Komentarji uporabnikov
Tagi