Popolna zapora na cesti Moste – Mengeš

Po poročanju Prometno-informacijskega centra za državne ceste, je od 22. junija do 7. julija 2019, na odseku ceste G2-104, Moste – Mengeš predvidena popolna zapora odseka Topole – Mengeš, zaradi izgradnje navezave Mengeške obvoznice. Navezavo obvoznice na cesto v Topole bo povezoval rondo.

Obvoz v času zapore za vsa vozila, bo po državnih cestah: R2-413, Moste – Duplica, R1-225, Mengeš – Duplica in G2-104 Obvoznici Mengeš. Tovorna vozila iz smeri Kranja in Jesenic, bodo pred izvozom Vodice zaradi razbremenitve obvoznih državnih cest, dodatno preusmerjena proti Kamniku preko Ljubljane.

(Foto: DRSI)

Dela na obvoznici pospešeno napredujejo in bodo končana pred rokom

Po besedah župana Občine Mengeš Franca Jeriča gradnja manjkajočega dela obvoznice v dolžini 1.800 metrov poteka pospešeno, zato predvidevajo, da bo obvoznica zaključena pred rokom, v gradbeni sezoni 2019. Se pa na Občini Mengeš že pripravljajo za prevzem cest, ki so sedaj v državni lasti in bodo z izgradnjo manjkajočega dela obvoznice, prešle v last občine. Z Direkcijo RS za infrastrukturo se dogovarjajo, da bodo omenjene ceste pred prevzemom obnovili oziroma zagotovili stanje, da bo promet na njih varen.

Miha Ulčar; Foto: DRSI, splet

 

Komentarji uporabnikov
Tagi