Odrasli domžalski skavti izdelali butaro

Leto je hitro naokoli in tudi letos smo se podvizali v naši bratovščini, da smo izdelali butaro, katera krasi dohodno pot do cerkve. Nekaj delovne sile so nam letos odščipnile razne druge aktivnosti.

Tako je začela plesti butaro le peščica skavtskih sester, pozneje pa so se nam priključevali še ostali po svojih zmožnostih. Osmukali smo bršljanove vejice, navili dreto na palčke in veselo delo se je pričelo. Najprej smrekovo deblo, katero je bilo letos novo, zato tudi malo težje, zatem pa smo naredili košati vrh z leskovih in oljčnih vej ter vse skupaj močno povezali z žico. Sledilo je povijanje plasti brinjevih vejic, zatem pa plasti bršljana in lepo cvetočega vresja. Bršljan, pušpan in vresje si je sledilo v določenih razmikih in kar hitro smo bili pri koncu debla. Spletli smo še krono iz mladih pušpanovih vej. Peter je pripravil kajle, Butaro smo naložili na voz ter jo odpeljali do kake pol kilometra oddaljene cerkve, kjer smo jo veselo postavili pokonci in pritrdili z lesenimi kajlami.

Sedaj ponosna stoji pred kapelico na dohodni poti v cerkev. Res hvala vsem, ki so pomagali pri nabiranju vresja in bršljana, domačinom, ki so nam kakor koli z materialom in z mislimi pomagali, da smo butaro lepo naredili in postavili. Tudi nekaj skavtskih otrok je prišlo na pomoč, seveda pa glavna zahvala Mertovim za odlično postrežbo in polno dobre volje, ki smo jo bili deležni.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar
Komentarji uporabnikov