V ŽIVO: 16. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale

Domžalske občinske svetnice in svetniki se bodo danes sestali na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri bodo obravnavali enajst točk dnevnega reda. Sejo, ki bo potekala v telovadnici Podružnične osnovne šole Ihan, si lahko od 16. ure dalje ogledate v neposrednem prenosu na našem portalu. Sejo bo vodil župan Toni Dragar.

Svetniki bodo po potrditvi zapisnika 15. redne seje in dnevnega reda obravnavali točke Volitve in imenovanja, sledi obravnava in sprejem Investicijskega programa za projekt širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže, obravnava in sprejem Sklepa o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora DZ-172 in del enote urejanja prostora DZ-79 (Zdravstveni dom Domžale). Svetniki bodo v nadaljevanju obravnavali in sprejeli predlog cene storitve pomoč družini na domu, cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (zbiranja bioloških odpadkov).

Po skrajšanjem postopku bodo svetnice in svetniki obravnavali Odlog o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2021, v prvi obravnavi bodo obravnavali in sprejeli Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetije Černivec v Zgornjih Jaršah, v drugi obravnavi pa bodo obravnavali in sprejeli Odlok o imenovanju ulice v naselju Spodnje Jarše. Za konec sledi še obravnava in sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2021 ter vprašanja, pobude in predlogi svetnikov.

Vabljeni k spremljanju seje na našem portalu.

Miha Ulčar; Foto: Vido Repanšek; Video: Občina Domžale

Komentarji uporabnikov
Tagi