Pričela se je gradnja manjkajočega dela obvoznice v Mengšu

V začetku tega tedna se je pričela gradnja manjkajočega dela obvoznice v Mengšu, ki naj bi bila po dokončana v desetih mesecih oziroma po načrtih izvajalca del že letošnjo jesen. Sama gradnja ne bo vplivala na motnje prometa v občini Mengeš, so pa delne zapore predvidene samo v delu, kjer se bo zgrajen del obvoznice preko rondoja navezal na obstoječo cesto v Topolah. 

Gradbišče v Mengšu, kjer so pred dnevi zabrneli stroji, sta si danes ogledala Franc Jerič, župan Občine Mengeš in Stanislav Remic, direktor Gorenjske gradbene družbe d.d. Kranj, ki izvaja gradnjo manjkajočega dela obvoznice. Jerič ob pričetku gradnje ni skrival zadovoljstva, saj je povedal, da so po vseh letih prizadevanj, prerekanj, dogovorov in pogovorov prišli do točke, ko lahko rečejo, da se je vložen trud poplačal.

Po njegovih besedah je stanje glede prometa iz dneva v dan slabše, saj se dnevno čez Mengeš vali okrog 25.000 vozil, od tega tudi do 10.000 tovornih vozil: »Življenje ob glavni cesti skozi Mengeš je nevzdržno, uničuje se cesta in tudi okolica, zato je bilo nujno potrebno pristopiti k izgradnji manjkajočega dela obvoznice.« Vse skupaj se je vleklo že od leta 2010, zaradi pomanjkanja denarja, investitor je DARS oziroma država, pa se je vse prelagalo iz leta v leto. Do premika je po besedah Jeriča prišlo v letih 2016 in 2017, ko je bil infrastrukturni minister dr. Peter Gašperšič: »Takrat so se zadeve začele premikati in je prišlo do tega, da smo danes lahko tukaj na terenu in si v živo ogledamo potek del.«

Župan Franc Jerič ob pričetku gradnje ni skrival zadovoljstva. Gradbišče si je danes ogledal skupaj s Stanislavom Remicem, direktorjem Gorenjske gradbene družbe d.d. Kranj.

Jerič je še povedal, da se z omenjeno obvoznico rešuje problem prometa v občini Mengeš, bodo morali pa v nadaljevanju z okoliškimi župani stopiti skupaj ter vršiti pritisk na določene državne institucije, da bo čim prej prišlo do gradnje povezovalne ceste Želodnik Vodice.

Stanislav Remic, direktor Gorenjske gradbene družbe d.d. Kranj je povedal, da naj bi gradnja manjkajoče obvoznice trajala deset mesecev, računajo pa, da bodo z gradnjo končali že prej in sicer, če bo potekalo vse po načrtu, se bodo dela zaključila nekje do oktobra. Po njegovih besedah gre za razmeroma odprt odsek v dolžini 1.800 metrov, zgradili bodo rondo, ki bo obvoznico povezal s cesto v Topole ter postavili še nekaj protihrupnih ograj. »Sama gradnja ne bo vplivala na motnje prometa v občini, so pa delne zapore predvidene samo v delu, kjer se bo zgrajen del obvoznice preko rondoja navezal na obstoječo cesto v Topolah. Možne bodo tudi kratkotrajne popolne zapore glavne ceste, ne bo pa prihajalo do večjih motenj,« je še povedal Remic.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar; Video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi