Izjava župana Tonija Dragarja ob sobotni tragični nesreči na Viru pri Domžalah

Spoštovane občanke in občani,

v soboto me je globoko pretresla novica o prometni nesreči na Viru, v kateri je ugasnilo življenje mlademu fantu, ki se je nič hudega sluteč podal na svojo zadnjo vožnjo. Bolečina njegovih najbližnjih je nepopisna in ni hujšega v življenju, kot da v trenutku izgubiš svojega otroka.

Ob tem tragičnem dogodku izrekam iskreno sožalje staršem in svojcem ter vsem, ki so fanta poznali.

Močno obsojam vsakršno objestno, hitro, drzno in nevarno vožnjo voznikov, ki s svojim dejanjem ogrožajo vse udeležence v cestnem prometu. Motivi za nerazumno vedenje v prometu so različni – iskanje tveganja, adrenalina, dokazovanja in postavljanja pred vrstniki, v odsotnosti kakršne koli odgovornosti do drugih in pomisleka, da se lahko pripeti tragična nesreča. Svoje divjanje smatrajo kot igro in tekmovanje, njihovega ravnanja ni moč predvideti, saj se pojavljajo tako na lokalnih in regionalnih cestah kot tudi na avtocestah.

Ob tragičnem dogodku, ki se je zgodil v soboto, je izredno težko objektivno ocenjevati vzroke in posledice, ki so pripeljale do ravnanj voznikov in prometne nesreče.

Žal zagotovljeni tehnični elementi cest in način prometne ureditve ne zadostujejo temu, da bi lahko vedno preprečili nepredvidljivo in ne nazadnje nepričakovano prehitro vožnjo posameznikov. Cestni odsek, kjer se je pripetila tragična nesreča, ima potrebne tehnične elemente kot so: deljeno vozišče, horizontalna in vertikalna prometna signalizacija, označene in ločene površine za različne kategorije udeležencev v prometu (pešci, kolesarji, motorna vozila), označene prehode za pešce, preventivno – obvestilno signalizacijo in podobno.

Ne glede na navedeno smo v letu 2012 pričeli z načrtovanjem sanacije komunalne infrastrukture, ki je vgrajena v Bukovčevo cesto in sicer se predvideva obnova kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in nekaterih drugih tehničnih elementov, ki bodo v bodoče vplivali na prometno ureditev na Bukovčevi cesti in izboljšali prometno varnost vseh udeležencev v prometu.

Statistike in analize kažejo, da je človek še vedno najšibkejši člen v prometnem sistemu ter odločilni dejavnik, za vzrok nesreč. Zavedati pa bi se morali, da le vsi skupaj lahko prispevamo k strpnosti v prometu, odgovornejšemu vedenju v prometu in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti. S svojo vožnjo bodimo zgled vsem, otrokom, mladim in starejšim voznikom.

Srečno,

                                                                                                                            Toni DRAGAR
                                                                                                                                  župan

Komentarji uporabnikov
Tagi