V ŽIVO: 14. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale

Domžalske občinske svetnice in svetniki se bodo danes sestali na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri bodo obravnavali osem točk dnevnega reda, med drugim bodo sprejemali tudi sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2021. V predlogu sklepa, ki ga je za Občinski svet pripravil Odbor za občinska priznanja, proslave in prireditve, je tudi predlog za imenovanje častnega občana. Sejo, ki bo potekala v telovadnici Podružnične osnovne šole Ihan, si lahko od 16. ure dalje ogledate v neposrednem prenosu na našem portalu.

Občinski svetniki se bodo po potrditvi sklepa o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2021 seznanili s poročilom Nadzornega odbora Občine Domžale o opravljenih nadzornih pregledih v letu 2020, programom dela in finančnim načrtom Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2021. V drugi obravnavi bodo razpravljali in sprejeli Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Domžale, odločali bodo o predlogu sklepa določitve višine turistične in promocijske takse za območje občine Domžale, programu dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo poletje 2021, na koncu pa bodo sledila še svetniška vprašanja, pobude in predlogi. Sejo bo vodil župan Toni Dragar.

Kot smo že omenili v uvodu, boste lahko 14. redno sejo, ki se bo pričela ob 16. uri, v živo spremljali na našem portalu.

Miha Ulčar; Foto: Vido Repanšek; Video: Občina Domžale

Komentarji uporabnikov
Tagi