V občini Domžale je trenutno postavljenih 25 pitnikov, kjer se lahko odžejate

Ljudje smo težko zadovoljni, saj pogosto izhajamo iz lastnih interesov, predstav, potreb in želja. Le te segajo v vse segmente našega življenja in od njihove uresničitve je v dobršni meri odvisno naše dobro počutje in pa zadovoljstvo.

Poletje je pred vrati in sorazmerno z dvigom temperatur, narašča tudi potreba po osvežitvi, medtem pa postaja iskanje in spremljanje potencialnih alternativnih virov osvežitve vse pogostejše. Verjetno je težko ugoditi vsem, saj nekateri pitnikov niti ne opazijo, drugi se zanje ne zmenijo, medtem, ko jih tretji verjetno celo pogrešajo? Želijo si, da bi jih bilo več in morda celo na krajih, kjer jih do sedaj še ni bilo.

O pitnikih smo se pogovarjali s strokovnjaki Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. iz Domžal, ki so nam med drugim zaupali, kako varna je voda iz pitnikov, ki jih imajo v upravljanju, po kakšnem ključu se izbira lokacijo za njihovo postavitev in kaj lahko naredimo v primeru, da opazimo “poškodovan” pitnik. Nekaj besed pa so pred poletjem namenili tudi bralcem Domžalca.

Kdaj ste pod svoje okrilje prevzeli pitnike in kaj ste v vseh teh letih opazili?

Prvi pitnik je bil postavljen pri avtobusni postaji v središču Domžal leta 2010. Pobudnica za postavitev pitnikov je bila Občina Domžale, skupaj s katero sedaj omrežje širimo, saj želimo občankam in občanom ponuditi možnost odžejanja s svežo pitno vodo tudi med rekreacijo in opravki po mestu. Pitniki so postali zelo priljubljeni, kar smo opazili tudi v času epidemije covid-19, ko so bili pitniki iz varnostnih razlogov nekaj časa zaprti, občani pa so si želeli, da se pitniki čim prej spet odprejo.

Po kakšnem ključu izbirate njihovo lokacijo in pa številčnost?

Zavedati pa se je treba, da pitnikov ni možno postaviti kjerkoli, saj morajo biti za zagotavljanje neoprečnosti vode iz pitnika zagotovljeni določeni tehnični pogoji. Prvi predpogoj za postavitev pitnika je bližina javnega vodovoda, da je priključna cev čim krajša, da je voda, ki priteče iz pitnika, čim bolj sveža. Drugi pogoj pa je seveda zadostna obiskanost določenega območja. Pobud s strani občanov smo sicer veseli, vsako pobudo tudi preverimo, ampak žal pobude niso vedno izvedljive.

Označene lokacije pitnikov v občini Domžale

V trenutku, ko je nekaj dostopno v brezplačni obliki ali imamo občutek, da je temu tako, se naš odnos do tega kaj hitro spremeni. Komu so pitniki dejansko namenjeni in kolikšno porabo vode beležite pri vas? Kakšno je morebiti povprečje oziroma, kaj bi rekli, če bi naredili pregled porabe v občinah, kjer so pitniki v vaši oskrbi? Kje je večji pretok vode in kje morebiti manjši? Čemu tovrstne razlike?

Največja poraba vode je na pitnikih, ki so postavljeni ob sprehajalnih in rekreativnih površinah (na primer ob Kamniški Bistrici in igriščih), kar je povsem pričakovano. Voda iz pipe pitnika priteče zgolj s pritiskom, tako da ni bojazni, da bi voda nekontrolirano iztekala. Seveda pitnike redno pregledujemo, čistimo in preverjamo njihovo delovanje.

Kako preverjate in ohranjate ustreznost vode v pitnikih, da je le ta neoporečna in pitna?

V pitnike priteka voda iz javnega vodovodnega sistema, zato je uživanje te vode ravno tako varno, kot uživanje vode iz pipe doma. Nad kakovostjo pitne vode v javnem vodovodnem omrežju pa se redno izvajata dva nadzora – notranji monitoring, ki ga izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Kranj, in državni monitoring. Število vzorcev in obseg posameznih mikrobioloških preiskav in fizikalno-kemijskih analiz v okviru notranjega nadzora je določeno v letnem načrtu odvzema vzorcev pitne vode, poleg tega pa vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagajamo trenutnim razmeram na vodovodnem sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od uporabnikov ali pooblaščenih ustanov.

Kaj lahko naredimo, če opazimo pitnik, vendar na njem ni oznak, da naj bi bila voda pitna? Slikice počasi zbledijo, napisi se zbrišejo, etc? Na kaj naj bomo še posebej pozorni?

Voda iz pitnikov, ki so v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik, je pitna – varna in zdrava. Uporabnikom pa svetujemo, da predvsem v poletnem času pred pitjem iz pitnika pustijo vodo teči nekaj sekund oziroma toliko časa, da priteče sveža voda. V primeru kakršnih koli dvomov v kakovost pitne vode, pa naj nam uporabniki pišejo ali nas pokličejo, da po potrebi še dodatno preverimo stanje.

Pitniki so odlična izbira za osvežitev s čisto pitno vodo.

Ljudje izbirajo najrazličnejše poti, načine in kraje, za kreativno izražanje mnenj, pogledov in pa frustracij. Le ta se pogosto preoblikujejo v vandalizem večjih ali manjših razsežnosti, ki med drugim pomeni tudi dodaten finančni vložek za sanacijo nastale škode. So bili tudi pitniki kdaj tarče tovrstnih ravnanj in ali ste kdaj prejeli obvestila, informacije s strani sprehajalcev, občanov, etc? Kako pozorni smo na tovrstne spremembe?

Žal so res tudi pitniki kdaj tarča vandalizma, a tega k sreči ni veliko. V primeru, da uporabniki pitnika opazijo poškodbe, smo veseli njihovega obvestila, saj kljub temu, da pitnike redno pregledujemo, vseh okvar ne moremo zaznati takoj. Zato uporabnike prosimo, da nas v primeru kakršnihkoli okvar ali poškodb pitnika, o tem obvestijo, da lahko čim prej ukrepamo.

Ali načrtujete zamenjavo kakšnih pitnikov? Morebiti nove postavitve?

Zamenjave pitnikov trenutno niso potrebne, saj so pitniki v dobrem stanju, prav tako v tem trenutku ni v načrtu postavitev novih pitnikov. V občini Domžale je trenutno postavljenih 25 pitnikov, ki glede na možnosti, ki smo jih omenjali prej (bližina javnega vodovoda in obiskanost območja), lepo pokrivajo območje. Seveda pa ob urejanju novih rekreativnih površin in igrišč s strani Občine Domžale vedno skupaj tudi pretehtamo možnost in smiselnost postavitve pitnika.

Kaj bi radi pred poletjem sporočili bralcem Domžalca?

Vsem bralcem želimo lepo poletje in jih v vročih poletnih dneh vabimo k uporabi pitnikov. Morda bi še enkrat poudarili, da je voda iz pitnikov varna in zdrava, priporočamo pa, da pred uporabo iztočijo toliko vode, da priteče iz pipe sveža, hladna voda. Veseli bomo, če bomo vsi skupaj poskrbeli, da bodo pitniki čim bolj čisti in nepoškodovani, v primeru kakršnihkoli odstopanj pa bomo veseli obvestila.

Obvestilo lahko oddate po e-mailu: info@jkp-prodnik.si ali jih pokličete na tel. št: 01 729 54 30.

Avtor: Petra Petravič; Foto: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

 

Komentarji uporabnikov
Tagi