V Mengšu uvajajo časovno omejeno parkiranje – Modre cone

Februarja bo v občini Mengeš pričel veljati nov prometni režim parkiranja in sicer bodo uvedli časovno omejeno parkiranje, ki bo za enkrat uvedeno na treh lokacijah in sicer javno parkirišče pri VVZ Gobica vzdolž Šolske ceste, javno parkirišče pri Pošti Mengeš vzdolž ceste Trdinov trg in javno parkirišče pri Kulturnem domu Mengeš ob Slovenski cesti.

Kot sporočajo iz Občine Mengeš, mirujoči promet na teh območjih do sedaj ni bil urejen, predvsem pa javna parkirna mesta zasedajo posamezniki in celo podjetja, ki želijo svoje težave v zvezi s parkiranjem zaposlenih in njihovih strank reševati na ta način, da javna parkirišča niso več namenjena občanom in drugim pač pa specifičnim podjetjem, ki imajo v neposredni bližini svoj poslovni prostor.

Glavni namen uvedbe javnih parkirnih površin s časovno omejenim parkiranjem je omogočiti dostopnost občanom do javnih parkirišč, ko jih potrebujejo ob zadovoljevanju svojih potreb oziroma ob različnih opravkih.

Na vseh parkiriščih bo tudi urejena oziroma označena parkirna mesta za invalide. Nadzor nad izvrševanjem sklepa bo vršil medobčinski inšpektorat, še sporočajo iz Občine Mengeš.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Občina Mengeš
Komentarji uporabnikov