Tekoče investicije v cestno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje v občini Domžale

Občina Domžale in JKP Prodnik d.o.o., nadaljujeta z vlaganjem v obnovo cestnega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Za obnovo vodovoda in kanalizacije javno komunalno podjetje vsako leto nameni približno 2,3 mio EUR. Občina Domžale bo v letošnjem letu v obnovo cestne infrastrukture investirala približno 2,2 mio EUR.

Izvajalci JKP Prodnik d.o.o., so zaključili z obnovo vodovoda, kanalizacije in izvedbo hišnih priključkov na Slamnikarski in Ljubljanski cesti ter predali gradbišče Občini Domžale v izvedbo rekonstrukcije ceste. Na Občini Domžale so povedali, da Obnova Slamnikarske ceste poteka v dveh delih vse od križišča z Ljubljansko cesto pri Srednji šoli Domžale, do stanovanjske soseske Krizant oz. Karantanske ulice: “Od tega v letošnjem letu obnavljamo del, od križišča z Miklošičevo ulico do Ljubljanske ceste, naslednje leto pa sledi drugi del, od Miklošičeve ulice do soseske Krizant. Celotna vrednost investicije v cestno infrastrukturo bo znašala približno 370.000 EUR z DDV. Obnova vodovoda in kanalizacije pa je znašala dobrih 172.000 EUR brez DDV. Dela bodo zaključena v začetku avgusta 2021.”

Zaključena so investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju v Dragomlju. Obnovljenega je bilo 147 metrov vodovodnega omrežja in izvedena točkovna sanacija kanalizacije. Trenutno potekajo investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih na Rudniški in Kokaljevi ulici ter Gasilski poti v Jaršah. V okviru del bo obnovljenih 482 m vodovoda in 40 hišnih priključkov, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Dela bodo predvidoma zaključena do 9. avgusta 2021. V začetku julija se bodo pričela investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih na Finžgarjevi in Kersnikovi ulici v Dobu. V okviru del bo obnovljenega 463 m vodovoda in 38 hišnih priključkov, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Dela bodo predvidoma zaključena do konca septembra 2021.

V Jaršah Občina Domžale izvaja rekonstrukcijo Igriške ulice in izgradnjo pločnika – II. faza, vse do navezave s Pelechovo cesto in investicijsko vzdrževalna dela na spodnjem delu odseka ceste skozi Škrjančevo, ki povezuje Domžale in Radomlje. V Radomljah urejajo še odsek lokalne Opekarniške ceste, od križišča z lokalno Cesto Radomeljske čete, do OPPN Opekarniška, v dolžini približno 700 metrov.

Karin Božič Zupančič; Foto: Vido Repanšek in Karin Božič Zupančič

Komentarji uporabnikov
Tagi