Svetovni dan oživljanja: Enota za prvo pomoč GZ Vodice

16. oktober - Svetovni dan oživljanja

Kako krhko je lahko človeško telo se zavemo šele takrat ko se nam ali nekomu v naši bližini pripeti nesreča oziroma nenadno oboli. Takrat se začne odštevanje minut. Čakajočemu na pomoč se minute zdijo kot ure, posameznikom ki hitimo na pomoč pa čas mineva neznansko hitro.

Gasilci kot en izmed stebrov zaščite in reševanja, že dolgo ne gasimo samo požarov, ampak pomagamo na ogromno področjih. Nič drugače ni s prvo pomočjo. Dobro opremljeni, usposobljeni in visoko motivirani lahko s svojim hitrim odzivom pripomoremo k boljši končni prognozi obolelih ali poškodovanih.

Enota za prvo pomoč GZ Vodice ima pred očmi predvsem en cilj: skrajševanje časa začetka izvajanja nujnih postopkov, ter posledično izvajanje ukrepov za ohranjanje življenja. Sodelovanje gasilcev z enotami nujne medicinske pomoči je tako v našem primeru primer dobre prakse, kjer največ pridobi prav tisti, ki potrebuje pomoč.

Več informacij o našem delovanju najdete na: https://pp.gzvodice.org

Klemen Dolenc, poveljnik enote za prvo pomoč GZ Vodice

Komentarji uporabnikov
Tagi