Pomladno – poletne investicije Občine Domžale

Prejšnji teden smo na našem portalu objavili prispevek o obnovi stopnic pred Tuš centrom Domžale. Kot so nam povedali na Občini Domžale trenutno poteka ali pa je v pripravi kar nekaj investicij, ki se bodo izvedle tekom letošnjega poletja. Pa si poglejmo kaj vse se bo gradilo, obnavljalo…

Plezalna stena
Kot so lahko mnogi sprehajalci opazili je na Garažni hiši P+R v centru Domžal zrasla plezalna stena. Delo, ki ga je izvedlo podjetje PS 49 d.o.o. (Pivka) je financirala Občina Domžale in je vredno cca 45.000 €. Plezalna stena v parku Masljeva ulica Domžale se nahaja na vzhodni fasadi garažne hiše center Domžale P+R, kot dodatna ureditev parka. Visoka pl. stena je namenjena širšemu krogu uporabnikov vseh starosti za trening tako začetnikom, aktivnim plezalcem kot tekmovalcem in prirejanju tekmovanj v športnem plezanju. Stena je visoka slabih 10 metrov, plezanje pa je omogočeno do višine 8,9 m. Sidrišča na vrhu stene omogočajo, da se plezalci lahko s strehe objekta spustijo dol. Poskrbljeno pa je tudi za varnost – proda z granulacijo od 8 do 16 mm globine 40 cm. Za varovanje pri plezanju "naprej" so namenjene varovalne ploščice; prve na višini 2,7 m in naprej kot to določa standard EN 12572-1:2007. Vljudno tudi vabljeni na odprtje plezalne stene v sredo, 1. junija, ob 17. uri.

Bukovčeva cesta Vir
Projekt, katerega prva faza je potekala že v lanskem letu, se počasi zaključuje. Dela so pri koncu, sledi še asfaltiranje ceste z grobim in finim asfaltom. Predvidoma bo gradnja zaključena do konca meseca maja. Občina Domžale je za celotno investicijo, ki jo je opravljalo podjetje Prenova gradbenik, d.o.o., iz Ljubljane, namenila okvirno 430.000 €

Stopnice pred TUŠ
Z namenom urejanja centra mesta Domžale je Občina Domžale pričela, z obnavljanjem stopnic pred TUŠ centrom. Dela bo opravljal Euronep Eko, Kamnik, in bodo stala okvirno 50 000 €. Predvidevamo, da bodo končali v sredini meseca junija in tako polepšali naše mestece. Stopnice so bile namreč že dotrajane in niso bile več varne.

  

»Če sem tvoj, pospravi kakec za menoj«
V mesecu maju je Oddelek za komunalne zadeve Občine Domžale na rekreacijski zeleni osi ob Kamniški Bistrici postavil več kot 70 tabel, ki lastnike psov opozarjajo na pobiranje kakcev. V nadaljevanju bodo postavili takšne table tudi v vseh parkih naše občine. Na Občini si namreč izredno prizadevamo za urejanje našega prostora, da bo to res postal prostor zadovoljnih ljudi.

Protipoplavni ukrepi
Na našem portalu smo že pisali o protipoplavnih ukrepih, za katere je Občina že namenila kar nekaj finančnih sredstev. S pomočjo podjetja oziroma rečne službe Hidrotehnik d.d., koncesionarja za vzdrževanje voda za območje srednje Save in odobritve države (ARSO oz. naslednikom Direkcije za vode) so že izvedli dela na Kamniški Bistrici, Rovščici in na Hudskem potoku ter potoku Rača. Na Občini Domžale so v zvezi s to investicijo povedali, da so bila dela izredno uspešna, kar se je videlo v zadnjem času, ko smo priča izjemnim nalivom. Tako reka Bistrica kot potoki so izjemno pretočni in niso narasli tako kot v preteklosti. Z deli bodo nadaljevali tudi v prihodnosti. V letošnjem letu načrtujejo ureditev meteornega kanala ob lokalni cesti v Krtini, sanacijo stopenjskega praga na Kamniški Bistrici pri VEIT na Viru, ureditev razbremenilnega kanala na Pšati in ureditev razbremenilnega kanala in propusta pod lokalno cesto v Ihanu na Žabnici.

KD Franca Bernika
Kulturni dom Franca Bernika bo še pred koncem poletja dobil prenovljeno podobo. Občina Domžale obnavlja fasado in okna pod strogim nadzorom Zavoda za kulturno dediščino. Dela, ki so se pričela v mesecu maju, bodo okvirno končana junija, in so vredna okoli 100 000 €.

  

Češminov park
Češminov park je v pomladnih mesecih ponovno zaživel. Aprila smo tam praznovali občinski praznik, v maju so se tam srečale domžalske maskote skupaj z vrtčevskimi otroki, pa še prizorišče Piškotkovega piknika je bilo. Park tako počasi res postaja pravo zeleno zbirališče občanov in občank, česar smo zelo veseli in se ga trudimo še bolj urediti. V aprilu je župan tam posadil 12 novih dreves, ki bodo v prihodnosti nudila senco obiskovalcem. Sedaj pa Občina Domžale v Češminovem parku na že obstoječem objektu gradi kavni paviljon. Gradnja se je že pričela v maju in bo predvidoma končana konec julija. Upamo, da bo objekt, vreden 50 000 €, postal naše novo kulturno zbirališče.

Obnova odra Poletnega gledališča na Studencu
Poletje se bliža in z njim tudi 16. kulturni poletni festival Studenec, ki ga organizira Kulturno društvo Miran Jarc – Škocjan. Da bomo letos še bolj uživali v odličnih predstavah, pa bo poskrbela tudi Občina Domžale, ki financira obnovo odra. Slednji je bil namreč že dotrajan in celotna konstrukcija je bila pregnita. Dela, ki stanejo okvirno 50 000 €, so se že pričela in se bodo končala pred prvo prestavo, ki bo 11. junija 2016.

  

Kanalizacija Ihan
Na ulici Slavka Pengova v Ihanu se obnavlja kanalizacija. Delo opravlja podjetje Elicom, d.o.o. iz Domžal in bo stalo okvirno 25 000 €.

Most Repovž
Občina Domžale načrtuje v času poletnih počitnic sanacijo vozišča na mostu čez Kamniško Bistrico v Domžalah (pri restavraciji Park – nekdanji Repovž). Z deli naj bi pričeli v sredini meseca julija in jih končali v 5 do 6 tednih.

OŠ Ihan
Predvidena je gradnja novega objekta k podružnični osnovni šoli v Ihanu s pripadajočo zunanjo ureditvijo. Nov objekt bo dal prostor kar sedmin oddelkom, ki jih šola v Ihanu res nujno potrebuje. Z gradnjo naj bi pričeli že v juliju 2016, ocenjena vrednost investicije pa znaša okoli 3.600.000,00 € brez DDV. 

Avtor: Občina Domžale, Urad župana; Foto: Miha Ulčar, Vido Repanšek, Tone Kosec, Miro Pivar
Komentarji uporabnikov
Tagi