Na OŠ Preserje pri Radomljah poteka širitev šole ter obnova in širitev obstoječe kuhinje

Na OŠ Preserje pri Radomljah so v poletnih mesecih pričeli z gradnjo in širitvijo šole ter obnovo in razširitvijo obstoječe kuhinje. Investitor projekta je Občina Domžale, dela izvaja podjetje VG5 d.o.o. iz Ljubljane, vrednost del znaša 934.856,83 € z DDV. Dela naj bi bila zaključena 15. februarja 2018.

Na Občini Domžale so nam povedali, da se glede na obstoječo situacijo in na prirastek predvideva, da se bo število učencev, ki bo obiskovalo OŠ Preserje pri Radomljah v parih letih povečalo še za 100 (v lanskem šolskem letu je šolo obiskovalo preko 700 učencev), zato šola potrebuje še štiri oddelke oziroma štiri dodatne učilnice in sicer jih bodo pridobili z nadzidavo dela jugozahodnega prizidka v enakem rastru in tlorisu, kot so izvedene že štiri učilnice v pritličnem delu.

Istočasno poteka razširitev obstoječe kuhinje, ki je bila zgrajena leta 1986 in je bila načrtovana za 400 kosil in malic. Kuhinja danes ne zadošča več prostorskim potrebam uporabe kuhinje, zato jo bodo povečali. Novo urejena kuhinja bo velika cca 180 m2. S širitvijo šole in razširitvijo obstoječe kuhinje se zunanja ureditev ne bo spremenila, vsi dostopi in uvozi ostajajo obstoječi in nespremenjeni. Spremenila se bo samo zelenica na vzhodni strani kuhinje, kjer bodo zaradi ekonomskega vhoda in prevzema poglobili del zelenice.

Dela naj bi bila zaključena 15. februarja 2018.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Občina Domžale
Komentarji uporabnikov
Tagi