Borut Kurmanšek – Kandidat, ki stoji za svojimi zavezami!

Smo v predvolilnem času, kjer nas na vsakem koraku nagovarjajo kandidati, da obkrožimo njihovo številko, saj so po njihovem mnenju oni najboljša izbira. Pri izbiri se vse prepogosto odločimo za kandidata in stranko za katero kandidat kandidira, pozabimo pa na njegove zaveze in program, ki ga zagovarja.

Borut Kurmanšek, univ. dipl. ing. elektrotehnike, rojen leta 1979, živi v Dobu pri Domžalah. Na letošnjih predčasnih državnozborskih volitvah je svež obraz, kar je več kot dobrodošlo, saj je čas, da v slovensko politiko vstopijo mlajši neobremenjeni ljudje, ki imajo znanje in izkušnje iz različnih področij. Borut kandidira na listi SDS v enajstem volilnem okraju, četrte volilne enote (Domžale, Trzin, Mengeš). Kot kandidat za poslanca pa nastopa s konkretnim programom in zavezami. S svojimi zavezami želi kot bodoči poslanec nekaj narediti za kraj kjer kandidira, saj se zaveda, da so predstavniki ljudstva tisti, ki lahko s svojo pozicijo naredijo marsikaj. Predvsem pa je pomembno, da se ne »zida gradove v oblakih.« Borut je svoj program pripravil na podlagi konkretne problematike in ve, da se te probleme da rešiti. In kar je najbolj pomembno pri vsem tem: Zaveza, ki jo kot kandidat daje volivcem!

Ena izmed konkretnih Borutovih zavez je rešitev problematike v zvezi z visokimi stroški upravljanja in vzdrževanja, ki jo nosijo lastniki in najemniki v večstanovanjskih objektih v občini Domžale. Gotovo poznate problematiko stanovanjsko-poslovnega objekta SPB?

Zgodba okrog stanovanjsko-poslovnega objekta SPB v Domžalah ima že zelo dolgo brado. Gre za ogromen objekt, kjer se nahaja preko sedemsto stanovanjskih in poslovnih enot. Če je bil v tistih časih, ko je zrastel »in«, pa se v danes vidi, da je en kup pomanjkljivosti, kar pomeni, da po današnjih predpisih takšen objekt ne bi smeli zgraditi. Seveda pa ni problem samo v objektu. Problem je tudi v visokih položnicah za stroške, ki jih tamkajšnji stanovalci in lastniki oz. najemniki poslovnih prostorov, dobivajo vsak mesec. Visoke položnice pa so začele načenjati živce marsikateremu tamkajšnjemu stanovalcu, zato se je spomladi tam odvijala prava mala revolucija.

Ob tej problematiki Borut pravi, da ni prav, da nekateri upravljavci večstanovanjskih objektov z visokimi položnicami za stroške, odirajo stanovalce in najemnike. Zaveda se, da za mnoge, tako visoke položnice predstavljajo preveliko breme, zato ima v svojem programu zapisano, da se v večstanovanjskih objektih zmanjšajo stroški upravljanja in vzdrževanja. Stroški, ki jih plačujejo stanovalci in najemniki v SPB so po njegovih besedah občutno previsoki. Njegove izkušnje iz gospodarstva, kjer deluje že kar nekaj let, pa govorijo o tem, da bi se dalo racionalizirati stroške, saj so le-ti, ki jih sedaj plačujejo stanovalci in najemniki previsoki.

Borut kot lokal patriot, ki je dodobra seznanjen s problematiko v lokalnem okolju kjer živi, si je za svoj program zadal še naslednje cilje, ki jih bo kot poslanec začel reševati. Po njegovih besedah so ob vaši podpori vsi uresničljivi. Potrebna je samo zaveza in pravi pristop.

V kolikor bo izvoljen v Državni zbor se bo v svojem mandatu zavzemal za:

  • Spodbujanje zaposlovanja mladih, ter kvalitetno in pravično socialno politiko s poudarkom na starejših in invalidnih osebah.
  • Dokončanje obvoznice Vodice-Mengeš-Želodnik in izgradnja obvoznice Trzin-Mengeš.
  • Vzpostavitev LPP linije Ljubljana-Trzin-Domžale-Mengeš.
  • Izgradnja telovadnice k Srednji šoli Domžale in šolskega centra v Mengšu (vrtec, osnovna šola + igrišča).
  • Uvedba dodatnih voznih redov: Železniški promet po 20.00 uri na relaciji Ljubljana-Trzin-Domžale, avtobusni promet po 23.00 uri na relaciji Ljubljana-Trzin-Domžale-Mengeš.
  • Izgradnja zavetišča za male živali za območje Domžal, Trzina in Mengša.
  • Zmanjševanje stroškov upravljanja in vzdrževanja večstanovanjskih objektov v občini Domžale.

Boruta pri njegovi kandidaturi podpira tudi nekdanja evropska poslanka dr. Romana Jordan, saj verjame, da se bo Borut pošteno zavzel za uresničitev danih predvolilnih obljub.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov