Ali bi sodobna IKT rešitev pomagala Domžalčanom k aktivnejši participaciji v občini?

Na nas se je obrnil Darko Malić, študent Doba fakultete, smer Menedžment pametnih mest, ki se je odločil v sklopu magistrske naloge z naslovom: »Informacijska rešitev za večjo participacijo kot temelj sodelovanja družbe v občini Domžale” raziskati, ali bi se občani bolj aktivno vključevali v vprašanja urejanja okolja, če bi za to imeli neko sodobno IKT rešitev?

Cilj magistrske naloge je ugotoviti, v kolikšni meri so občani občine Domžale pripravljeni sodelovati pri aktualnih vprašanjih urejanja okolja preko spletne oz. mobilne aplikacije. Občina Domžale trenutno participacije preko sodobnih orodji ne omogoča.

Kakšna je torej pripravljenost občanov občine Domžale za sodelovanje pri aktualnih vprašanjih, v primeru, da bi bila na voljo spletna oz. mobilna občinska aplikacija?

Lepo vabljeni k izpolnjevanju ANKETE 

Vsi zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za namene priprave magistrske naloge.

Petra Petravič; Foto: canva

 

Komentarji uporabnikov
Tagi