Nadgradnja zelene rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici

V južnem delu naše občine, na novo urejamo pot ob Kamniški Bistrici, od mostu v Biščah pa vse do meje z občino Dol pri Ljubljani – vzhodni breg. Nadaljujemo z urejanjem zelene rekreacijske poti vzdolž Kamniške Bistrice.

S to investicijo, tudi krajankam in krajanom našega južnega dela občine, dajemo možnost za kvalitetno preživljanje prostega časa in ustvarjamo nov prostor za druženje, aktivnosti in igro v naravi. Pri ureditvi smo izkoristili predvsem naravne danosti prostora, ki smo ga posodobili z urbano opremo, klopce, koši, premostitveni objekt,… ipd. Tako je nastal nov prostor za aktivno preživljanje prostega časa. V sklopu investicije smo na novo uredili en kilometer poti na levi strani brežine Kamniške Bistrice, dol vodno. Uredili smo večje počivališče ob mostu v Biščah ter več manjših vzdolž poti na razdalji približno 200 metrov. V osrednjem delu novo urejene poti je zgrajen tudi nov mostiček.

Projekt je izdelal CE DESIGN, Kidričeva cesta 4b, 4000 Kranj. Dela v vrednosti dobrih 99.000 EUR z DDV, izvaja podjetje KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.d., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik.

Avtor: Občina Domžale; Foto: Karin Božič Zupančič

Komentarji uporabnikov
Tagi