Lista za Domžale po novem: Za gospodarsko in razvojno napredne in uspešne Domžale

Zaključuje se štiriletno mandatno obdobje Liste za Domžale, zaznamovano s slabo gospodarsko sliko, kadrovskimi menjavami in premalo učinkovitim uresničevanjem zastavljenih ciljev. Ne po naši krivdi! V Listi smo se trudili, žal pa je zelo težko uresničevati cilje, če imaš pri razpravah o večini ključnih projektov zgolj možnost komentiranja in glasovalni tip za ali proti. Tudi zaradi tega se strijam z avtorjem članka, ki je slikovito in nazorno opisal trenutno gospodarsko stanje: »Prodaja grunta za nadaljevanje veselice«.

Na kongresu stranke Lista za Domžale, ki je bil 18. februarja 2014, smo se zbrali aktivni člani in predsedstvo stranke. Pozorno in z zanimanjem smo prisluhnili poročiloma predsednika stranke in nadzornega odbora. V nadaljevanju smo sprejeli in potrdili spremembo statuta stranke v delu, ki omenja ime in sedež stranke. Stranka se zdaj – po novem – imenuje: Lista za Domžale, skrajšano ime: Za Domžale, s sedežem na Krakovski cesti 18 v Domžalah. Po razrešnici starih članov vodstva stranke so bili z javnim glasovanjem izvoljeni novi člani v vse organe stranke.

Predsedstvo:

  • predsednik stranke: Metod Marčun
  • podpredsedniki: Tomaž Karlovšek, Miroslav Zidar in Miran Tartara
  • predstavnik seniorjev: Jože Vunšek
  • predstavnica seniork: Erna Žabjek
  • tajnik: Igor Jeretina

Nadzorni odbor:

  • predsednica: Marija Bone
  • člana: Stanko Šinkovec in Viktor Marinšek

Dosedanjemu predsedniku Petru Verbiču se je v svojem in imenu vseh prisotnih zahvalil novi predsednik Metod Marčun. Pohvalo smo mu izkazali za uspešno, ustvarjalno in nesebično delo, ki ga je odgovorno opravljal že od same ustanovitve stranke.

V nadaljevanju smo sprejeli nekaj novih smernic in postavili cilje za prihodnje delovanje stranke: Naravnana bo predvsem gospodarsko in politično neopredeljena. Žal v občini Domžale naša prepoznavnost še vedno ni zadovoljiva. Zasnova odločanja v segmentu gospodarstva in razvojna vizija pri volivcih nista dobro razumljeni, vloga pri oblikovanju in sprejemanju odločitev pa ne dovolj cenjeni.

Še naprej si bomo prizadevali za uresničitev našega slogana ¨Za napredne in uspešne Domžale¨ – kot so nekdaj že bile. Uspelo nam bo lahko samo skupaj z vašo pomočjo, zato ponovno pozivamo vse, da se nam pridružite na naši poti in nam vaša opažanja, pripombe, predloge in podporo izkažete z obiskom na prenovljeni spletni strani www.zadomzale.si in/ali po elektronski pošti: info@ZaDomzale.si

Metod Marčun, predsednik
Lista za Domžale

Komentarji uporabnikov