Odprto pismo na temo opravljanja teoretičnega in praktičnega preizkusa znanja na področju Izpitnega centra za vozniške izpite Domžale

Spodaj podpisani vodje šol voženj in župani občin
pošiljamo odgovornim na Javni agenciji RS za varnost prometa in Direktoratu za promet

ODPRTO PISMO

na temo opravljanja teoretičnega in praktičnega preizkusa znanja na področju Izpitnega centra za vozniške izpite Domžale

Vodje šol vožnje skupaj z župani z zaskrbljenostjo spremljamo stanje po reorganizaciji dela izpitnih centrov v Sloveniji, ki se je zgodila konec letošnjega poletja. Izpitni center za vozniške izpite Domžale se je po novem pridružil Izpitnemu centru za vozniške izpite Ljubljana z razlogom boljše organizacije dela in lažje dostopnosti strankam. Že prvi mesec po uvedenih spremembah ugotavljamo, da so se čakalne dobe za pristop k opravljanju preizkusa znanja podvojile in že presegajo zakonsko dopustnih 30 dni od dneva priglasitve.

V jesenskih mesecih se bo uveljavila tudi sprememba načina preizkusa teoretičnega znanja – prehod na elektronsko testiranje, kar bo po našem prepričanju še dodatno podaljšalo čakalne vrste. Vsaka sprememba v procesu usposabljanja pomeni za posamičnega kandidata dodaten stres in s tem povišano stopnjo možnosti za neuspeh na preizkusu znanja. V primeru elektronskih pol je pričakovati precejšen padec uspešnosti, saj so nova izpitna vprašanja v večjem deležu nerazumljiva in postavljena precej abstraktno. Šolam vožnje v postopku priprave in pregleda nabora novih izpitnih vprašanj kot zainteresirani strokovni javnosti ni bilo omogočeno sodelovati, pripravljalec pa je tudi pozabil na zagotovitev uradnih učnih gradiv (knjig, priročnikov), s katerimi bi bila kandidatom omogočena kvalitetna priprava na preizkus znanja.

V zvezi z naštetimi dejstvi pozivamo odgovorne osebe Javne agencije RS za varnost prometa in Direktorat za promet, da spremljajo stanje na področju nekdanjega izpitnega centra Domžale in se držijo javno danih obljub, da se po reorganizaciji izpitnih centrov za prebivalstvo občin Kamnik, Komenda, Mengeš, Domžale, Lukovica, Moravče in Trzin v procesu usposabljanja za voznike ne bo nič spremenilo.

Čas opravljanja vozniškega izpita se z daljšimi čakalnimi dobami daljša. Povečujejo se stroški usposabljanja in pada povprečna uspešnost kandidatov za voznike. Zaradi navedenih negativnih učinkov je kršitev zakonsko določenega 30-dnevnega roka za pristop k izpitu na dolgi rok nedopustna in terja takojšnje ukrepanje odgovornih.

Proces pridobivanja vozniškega dovoljenja je ena izmed prelomnic v posameznikovem življenjskem ciklu. Odprt, pregleden in učinkovit način pristopa k posameznim fazam usposabljanja mora biti poslanstvo tako za šole vožnje kot na drugi strani za upravne organe, brez izgovorov kateregakoli izmed deležnikov.

Podpisi vodji šol in županov se nahajajo v fotogaleriji.

Komentarji uporabnikov