Izkoristite možnost subvencioniranja novih zaposlitev s strani Zavoda RS za zaposlovanje

Ste razmišljali, da bi zaposlovali? Če je tako, se splača pomisliti na možnost subvencioniranja novih zaposlitev s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Zavod RS za zaposlovanje namreč objavlja javne razpise, ki se izvajajo v okviru Aktivne politike zaposlovanja, na katerih lahko pridobite sofinanciranje zaposlitve brezposelne osebe; pri večini razpisov gre za zaposlovanje oseb iz težje zaposljivih skupin. Sredstva za vse te programe zagotavlja tudi EU iz Evropskega socialnega sklada.

Trenutno sta odprta dva javna razpisa, ki sta lahko zanimiva za podjetnike in sicer program Prvi izziv, ki je namenjen zaposlovanju mladih do 30 leta starosti in progam Zaposli.me, ki  pa je namenjen podpori zaposlovanju oseb iz težje zaposljivih skupin.

Prvi izziv

S tem programom so podprte zaposlitve brezposelnih oseb do dopolnjenega 30. leta starosti. S pridobitvijo subvencije se obvežete, da boste sprejeli brezposelno osebo najprej na trimesečno usposabljanje (poskusno dobo), po končanem usposabljanju pa jo boste zaposlili za polni delovni čas za najmanj 15 mesecev, skupaj s trimesečno poskusno dobo. Subvencija znaša 7.250,00 €.

Zaposli.me

Ta program pa je namenjen podpori zaposlovanju oseb iz težje zaposljivih skupin. Subvencijo v višini 4.000,00 € lahko prejmete, če za eno leto neprekinjeno in s polnim delovnim časom zaposlite osebo iz ene od naslednjih skupin:

  • invalidi (zanje ne velja pogoj polne zaposlitve),
  • osebe, starejše od 50 let,ki so vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb,
  • dolgotrajno brezposelne osebe (prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih),
  • osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev s stalnim prebivališčem v Pokolpju (v občinah Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič ali Metlika).

Za več informacij kliknite na www.ess.gov.si

Avtor: Miha Ulčar, fotografija je simbolična
Komentarji uporabnikov