Grad Brdo pri Lukovici: po poteh pisatelja Janka Kersnika

Digitalna zbirka na portalu KAMRA (https://kamra.si)

Zgodovina je okoli nas in v nas samih. Naših vezi s preteklostjo ne sestavljajo samo družinske in sorodstvene vezi, temveč tudi spomini na posameznike in dogodke, ki so igrali pomembno vlogo pri oblikovanju naše nacionalne identitete, pri razumevanju tega, kar smo, in okolja, v katerem živimo.

Grad Brdo je srce, je duša Občine Lukovica. Je prva stvar, ki jo opazimo na levi pred izvozom za Lukovico, če se peljemo po avtocesti iz smeri Domžal proti Celju. Zunanji zidovi, edini ostanek gradu, ki so ga leta 1943 požgali, se bohotijo na hribu, kjer je danes poskusni sadovnjak Kmetijskega inštituta Slovenije.

Lukovica je bila zaradi svoje lege na nekdanji deželni meji med Kranjsko in Štajersko pomembna poštna postaja ob cesti med Dunajem in Trstom. K zelo živahnemu življenju je pripomogel tudi grad Brdo, kjer je od leta 1867 do druge svetovne vojne službovalo uradništvo − sodišče, notariat, davčni urad (do 1930), v kleti pa so bili zapori. V teh krajih so živeli in ustvarjali pomembni veljaki, katerih sloves in delo sta doprinesla k razvoju slovenske države, kulture, jezika, književnosti, umetnosti, oblikovanja, znanosti in drugih za zgodovino našega naroda pomembnih področij. Bogata in pestra zgodovina kar vleče po nenehnem raziskovanju in obujanju zgodovine tega kraja. Pomemben pečat je kraju dal pisatelj Janko Kersnik, ki je živel, ustvarjal in delal na gradu.

Portal Kamra je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Digitalizirane vsebine so tako dostopne z enega mesta. Vsebine Kamre so predstavljene kot zgodbe, s spremnimi besedili ter pripadajočimi digitaliziranimi objekti in metapodatki. Na Kamri spoznavamo zgodbe, ki so za neko področje značilne, zanimive in v interesu lokalne skupnosti, na primer: predstavitve lokalnih avtorjev oz. znamenitih oseb; dokumenti in fotografije značilnih lokalnih društev; razglednice krajev iz različnih časovnih obdobij; dela lokalnih umetnikov, njihove biografije, katalogi razstav; znamenite zgradbe, zgodbe ljudi, ki so v njih živeli, in še marsikaj drugega.

Uporabniki tako lahko dostopajo do vsebin, ki so bile do zdaj skrite v skladiščih knjižnic, arhivov in muzejev, arhivih društev ali predalih šolskih zbornic. Zbirke lahko komentirajo ali si oblikujejo svoje lastne vmesnike z izbranimi vsebinami.

Toplo vabljeni k odkrivanju izjemnih zgodb in fotografij na portalu Kamra, tokrat pa še posebej k prebiranju zgodbe o gradu Brdo pri Lukovici, pisatelju Janku Kersniku in njegovih potomcih, ki sem jo kot zaposlena v Knjižnici Domžale objavila na Kamri. Krasijo jo stare odposlane razglednice, stare fotografije gradu, pisatelja in potomcev ter fotografije današnje podobe nekdaj zelo živahnega središča občine Lukovica z okolico.

Zgodbo najdete na spodnji povezavi:

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/grad-brdo-pri-lukovici-spomini-ive-skusek-vnukinje-pisatelja-janka-kersnika.html)

Kristina Galun, Knjižnica Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi