Delo Krajevne skupnosti Rova v letu 2013

V preteklem letu 2013 je svet KS Rova poskušal kar najbolje zaznati probleme v domačem okolju in rešiti tiste najbolj nujne zadeve ter tako izboljšati bivanje v naši krajevni skupnosti.

V aprilu je bila pod pokroviteljstvom Občine Domžale in v sodelovanju z gasilskim in turističnim društvom ter lovsko družino Domžale organizirana čistilna akcija. Akcije se je udeležilo veliko število naših krajanov, ki jim ni vseeno v kakšnem okolju živimo, zato gre prav njim posebna zahvala za njihov čas in pomoč pri izvedbi akcije.

Skozi vse leto je tudi potrebno redno vzdrževanje pokopališča, košnja trave, odvoz odpadkov; prav tako se preko celega leta ureja tudi okolica in kosi trava na otroškem igrišču pri cerkvi.

V letu 2013 smo skupaj z Občino Domžale izvedli proti prašno zaporo v dolžini 430 m in sicer krak Dolenje – Zagorica ter krak Stegne. V samem cestišču pa smo uredili tudi odvodnavanje meteornih voda. Glavni vir financiranja je bila Občina Domžale, delno pa tudi sama KS Rova. Občina je s svojimi sodelavci in pod vodstvom načelnika Oddelka za komunalne zadeve Občine Domžale, g. Andreja Bokana, poskrbela za nemoten potek gradnje in strokovno izvedbo. Spodnji ustroj utrjevanja cestišča, ureditev kanalov za odvodnavanje meteornih voda in zemeljska dela sta opravila naša krajana Janez Stele s.p. in Ladislav Potočnik s.p. Za opravljeno delo sta izstavila račun, ki pa je komaj pokril stroške materiala, zato se jima za opravljeno delo KS Rova zahvaljuje. Za nemoteno gradnjo pa so poskrbeli tudi lastniki zemljišč s podpisom soglasja k gradnji z jasno besedo «da cesta pa mora bit«.

Izgradnjo proti prašne zapore pa je izvedel tudi g. Marjan Sušnik z Jasnega. Z lastnimi sredstvi in minimalno pomočjo Občine Domžale je utrdil in asfaltiral 370 m ceste proti zaselku Jasen, za kar mu gre pohvala.

Nadaljuje se tudi projektiranje in pridobivanje gradbenega dovoljenja za poslovilni objekt – mrliška vežica Rova. Izveden naj bi bil tudi priklop na kanalizacijo g. Zamana, ker ta do sedaj ni bil mogoč, zaradi nezgrajenega prečrpališča.

Skozi vse leto so potekale aktivnosti tudi v naših društvih, ki bogatijo življenje krajanov in ustvarjajo vzdušje znotraj naše krajevne skupnosti. Ker je danes prostovoljnega dela vse manj, je treba vse sodelujoče za njihovo nesebično udejstvovanje še posebej pohvaliti.

Kot vsako leto nas je tudi pretekli december obiskal Sv. Miklavž, ki pridne otroke razveseli s kratko predstavo in jih obdari z lepim darilom. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo lastnikom gostilne Pirc za prireditveni prostor, zahvala pa gre tudi KD Miran Jarc Škocjan, ki nam že vrsto let pripravlja čaroben Miklavžev večer. Kljub temu, da je predstava pripravljena tako, da naj bi se odvijala v dvorani, je na Rovah izvedena zunaj, ne glede na vreme. V prednovoletnem času pa smo, v skladu s tradicijo, obiskali in obdarili tudi naše starejše krajane in invalide.

Brez dobre pomoči krajanov in našega predsednika KS g. Albina Vodlana, ki trdno vztraja pri zastavljenih projektih, ne bi mogli doseči vseh ciljev, ki izboljšujejo bivanje krajanov v naši krajevni skupnosti. Naj poudarim, da je z letošnjim letom začela delovati tudi nova spletna stran www.rova.si, ki je doživela manjšo prenovo, v njej pa si lahko ogledate nekaj znamenitosti v našem kraju in njeni bližnji okolici, v galeriji ogledate utrinke dogodkov ter vremensko napoved. Na tej spletni strani so tudi predstavljena vsa delujoča društva: TKD Rova, PGD Rova, Konjeniški klub Pik in KS Rova.

Upamo, da bo novo leto 2014 zdravo in predvsem uspešno ter naši zastavljeni cilji za izboljšanje naše krajevne skupnosti Rova efektivno izvedeni.

Avtor: Mateja Stele; Foto: KS Rova
Komentarji uporabnikov