Aljaž Praznik, mladi župan Občine Domžale: Mladi si želijo druženja in priložnosti za razvoj idej

Domžalčan Aljaž Praznik je pred dobrim mesecem dni postal mladi župan Občine Domžale. Na razpisu je bil izbran skupaj z Ajdo Sokler, ki je zaradi drugih obveznosti iz funkcije mlade županje odstopila. Gre za izjemno pomembno funkcijo, s katero je Občina Domžale kot prva občina z imenovanjem mladega župana in županje podelila glas in delovne obveznosti tudi mladim v občini.

Z Aljažem smo se pogovarjali o današnjih mladih ter o izzivih, s katerimi se soočajo pri konkretizaciji lastnih želja. O individualizmu, ki je v svetu mladih vse bolj prisoten in ne predvideva vključitve ali sodelovanja z drugimi. In kaj želi pred prireditvijo Dan za mlade sporočiti vsem mladim, ki si želijo priložnosti za realizacijo lastnih želja in zamisli?

Čeprav smo odrasli bili nekoč tudi sami mladi in se povsem upravičeno pričakuje, da bi naj lažje razumeli današnje mlade, se po drugi strani zdi, da imamo nemalo težav pri njihovem razumevanju. Kakšen je današnji svet mladih in kako ga vi doživljate?

Osebno verjamem, da svet ne ostane enak in da vse generacije nekako občutijo, da jih starši ne razumejo. Ne smemo pa pozabiti, da je v zadnjih dveh generacijah prišlo do izjemnega tehnološkega in družbenega napredka. Morda je ravno zaradi tega med zadnjima dvema specifičnima generacijama prišlo do večjih sprememb v primerjavi s prejšnjimi generacijami. Ne bi pa rekel, da se človeške vrednote bistveno razlikujejo, vsekakor pa prihaja do določenih razhajanj in odstopanj.

Kaj vas je spodbudilo, morda nagovorilo, da ste se odločili odzvati povabilu postani mlada županja in mladi župan, ki je namenjeno vsem mladim občankam in občanom, starim od 18 do 26 let, kateri si želijo s svojimi idejami sooblikovati prihodnost občine Domžale? Gre namreč za funkcijo, ki predvideva povezovanje in sodelovanje, kar se izključuje z individualizmom, ki je v svetu mladih vse bolj prisoten. Vam je blizu misel »bodi sprememba, ki si jo želiš videt v svetu«?

Ljudje, ki me poznajo, bi na to vsekakor odgovorili pritrdilno in tudi sam se precej vidim v tem. Že kar nekaj časa se udejstvujem na različnih področjih, vendar me je pred več kot letom začelo zanimati predvsem delovanje na lokalni ravni in pa tudi različni projekti. Ko sem zagledal razpis, sem takoj začutil, da je to zame. Nemudoma sem se odločil prijaviti. Prisluhnil sem tistemu notranjemu glasu in bolj, ko so dnevi tekli, bolj je v meni naraščalo prepričanje, da si tega resnično in iskreno želim. In tudi sedaj, ko sem mladi župan, še vedno verjamem v cilj, da lahko skupaj z lokalno skupnostjo naredimo nekaj dobrega za vse nas. Ne samo mladi za mlade, ne samo starejši za mlade, ampak vsi skupaj, za celo lokalno skupnost.

Glede funkcije mladi župan in pa individualizma, ki je v svetu mladih vse bolj prisoten, sem prepričan, da se da ravno s sodelovanjem marsikaj doseči. Pri mladih je v ospredju in pogosto izjemno izpostavljen uspeh posameznika. V družbi se je nekako ustvaril kult posameznika. Tudi motivacijski videi, ki jih je na spletu ogromno, so zelo individualno usmerjeni. »Promovira« oziroma spodbuja se uspeh posameznika ter povsem izključi medsebojno sodelovanje in pomoč. Kar je seveda zelo zaskrbljujoče. Ne le za mlade, ampak tudi za celo družbo. Upam, da lahko ta funkcija služi tudi kot nek simbol vrednote sodelovanja.

Aljaž Praznik, mladi župan Občine Domžale, Foto: Aljaž Čarman

Kako doživljate svojo vlogo? Osebno verjamem, da imate(jo) mladi izjemno veliko želja, sočasno pa obstajajo tudi določene »omejitve«, ki niso zanemarljive in včasih znajo sprožiti tudi kakšno nelagodje? Ste most med mladimi in Občino, zato vsekakor verjamem, da morate kar dobro poznati oba »svetova«, da ju lahko približate?

Z vlogo povezovalca, kot nekakšen most med lokalno politiko, politiko in pa mladimi, se vsekakor strinjam. Res je, da moram razumeti in se pogovarjati z obema stranema, vendar mi zaupana vloga, glede na mojo naravo, izjemno ustreza. Sem namreč relativno potrpežljiv človek in velik ljubitelj diskusije. Rad se pogovarjam z ljudmi in cenim njihova mnenja, četudi so morda drugačna od mojega. Zato se mi zdi, da mi funkcija mladega župana zelo ustreza. Skupaj z njo pa seveda pridejo tudi izzivi. Izpostavil bi tri, ki se mi zdijo izjemno pomembni.

Prvi izziv je tako imenovana »šah pozicija«, ki jo doživljajo mladi in v katero so bili pahnjeni. Pričakovane in izjemno cenjene so izkušnje. Na njihovi osnovi se pridobi kredibilnost in pa tudi priložnost sugeriranja, do česar pa mladi težko dostopajo. Povedano drugače, izkušnje in mnenje so pogoj, niso pa mladim ponujene priložnosti, kjer bi si lahko pridobili pričakovane kompetence. Zadnje leta se situacija izboljšuje in mladi župan predstavlja vsekakor velik korak na poti reševanja tovrstnih težav.

Drugi izziv je »realnost« želja mladih. Mladi se pogosto povsem upravičeno ne zavedajo, kaj je vloga države, Evropske unije in pa občinske skupnosti. Odkar sem postal mlad župan sem slišal že par želja, ki so na nivoju lokalne skupnosti zelo težko uresničljive. Mehanizmi delovanja se namreč precej razlikujejo, kajti samo ideja kot takšna, ne zadošča. Včasih je namreč težava tudi v izražanju želja mladih, kar pa je tretji velik izziv.

Ko govoriva o idejah, ki so uporabne in povsem korektne tudi za lokalno raven, se pogosto zatakne pri konkretnejšem izoblikovanju le teh. V predlogu manjka tista konkretizacija, jasnejša upodobitev in predstavitev zamisli z vključitvijo konkretnih faktorjev. Morda bi morali mladi kdaj tudi bolj odločno zagovarjati svoje ideje. Morali pa bi zagotovo ozavestiti in ločiti, kaj verjamejo da jim pripada, do česa so upravičeni in kaj je tisto, za kar lahko prosijo. Vsekakor verjamem, da so komisija za mladinska vprašanja in pa mladi župan priložnost, da dobijo ideje mladih konkretnejšo podobo. Da so ustrezno formulirane in tudi realne.

Približuje se Dan za mlade. Kulturno-športno obarvana prireditev na prostem, kjer bodo imeli mladi iz Domžal v petek, 25. maja 2023, v Parku Martina Krpana med 14.30 in 22. uro priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj, idej in zamisli. Obenem bo to priložnost za druženje in spoznavanje. V programu so številne stojnice, dogodki in pa koncerta. Tovrstni dogodki so ne glede na vremenske razmere med mladimi izjemno priljubljeni in obiskani, kar nam sporoča, da si mladi želijo druženja v živo in ne zgolj komuniciranja preko zaslonov?

Živimo v obdobju, ki je izjemno povezan s tehnologijo in zaključek, da se mladi raje zadržujemo za ekrani, kot pa v živo, mi ni tako blizu. Telefoni služijo kot pobeg, mladim predstavljajo cono udobja in morda so zato nanje tudi navezani, čeprav po drugi strani nismo manj družabni.

Dan za mlade v Domžalah je namenjen mladim v lokalni skupnosti. To je izjemna priložnost za mlade, da tudi sami pokažemo, da nismo toliko pasivni, kot se nas pogosto prikazuje. Da nismo apatični, ampak, da se lahko tudi mladi vključimo v številne aktivnosti. Na dogodku bo prisotna mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, tam bom tudi jaz, kot mladi župan z željo, da prisluhneva mladim. Oba sva zelo dostopna človeka in želiva si sodelovanja z mladimi.

Aljaž Praznik, mladi župan Občine Domžale in mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, Foto: Občina Domžale

Dan za mlade je tudi priložnost za mlade, ki imajo ideje ali si želijo sprememb, vendar še niso ravno prepričani, kako bi formulirali svoje zamisli, da v družbi sovrstnikov in mladih po duši izmenjajo mnenja in izkušnje. Morebiti najdejo somišljenike, ki bi jim pri realizaciji zamisli z veseljem pomagali. Ravno s pomočjo komunikacije in konfrontacije v živo, lahko začetne ideje dobijo oprijemljivejšo podobo.

Res je. Do marsikaterih informacij je težje dostopati preko spleta, kot pa v živo. V mislih imam predvsem postopke in pa kaj se vse da in česa ne. Na spletu boste težje dostopali do informacij, npr. kako se predlaga zakon v občinski svet in kaj je potrebno vložiti? Veliko lažje in hitreje se pride do tovrstnih informacij preko pogovora v živo.

V Občini Domžale smo dobili edinstveno priložnost, za katero smo lahko resnično hvaležni. S funkcijo mladega župana in mlade županje smo prvi v Sloveniji, ki imamo tovrstno priložnost. Imamo resnično priložnost, da tudi mladi povemo, kaj si želimo in da smo v tej želji tudi slišani. Da se nam prisluhne in pomaga, da začnemo premikati stvari v smeri, ki se nam zdi dobra.

Funkciji se bom resnično v celoti posvetil in bom pri tem tudi zelo dostopen. Zelo bom aktiven in tudi glasen. Dal bom povod mladim, da se malo premaknemo. Upam, da bodo mladi to razumeli in da bo udeležba na dogodku Dan za mlade v Domžalah čim višja.

Avtor: Petra Petravič; Foto: Foto Aljaž Čarman in Občina Domžale

 

 

Komentarji uporabnikov
Tagi