Gibajmo 30 minut na dan

Ob Svetovnem dnevu zdravja 11. in 12. aprila 2013, od 17. do 19. ure, Društvo Šola zdravja in Zavod za šport Domžale v Češminovem parku Domžale organizirata prireditev »Gibajmo 30 minut na dan.« Pripravljajo vam pravi športni rekreativni popoldan, kjer bodo prikazali različne telesne aktivnosti za vse generacije. Obenem bo to priložnost, da se boste spoznali, kaj novega naučili, videli in doživeli.

Vabijo tudi vsa društva, da se jim pridružijo in predstavijo svoje redne aktivnosti. Prireditev bo ozvočena. Za društva pa bodo na razpolago stojnice (za promocijski material) in možnost 15 minutne predstavitve. Prijave društev zbirajo do vključno srede 10. aprila 2013 na telefonski številki 041 325 441 ali maja.solazdravja@gmail.com

Vse občanke in občane ter vse otroke in mladostnike vabijo, da se jim pridružijo in aktivno preživijo popoldanske urice.

Gibanje je dobro za zdravje. Gibajmo vsaj 30 minut na dan!

Pomen redne telesne (gibalne) dejavnosti za zdravje
Zdravje omogoča in zagotavlja kakovostno življenje in je temeljni vir razvoja vsake družbe. Ne poznamo področja družbenega življenja, ki ne bi vplivalo na zdravje. Za zdravje je najprej odgovoren vsak posameznik. Nezadostna telesna (gibalna) dejavnost je eden izmed najpomembnejših dejavnikov nezdravega življenjskega sloga, h kateremu prispevajo tudi nezdrava prehrana, kajenje, nedovoljene droge, stres in uživanje alkoholnih pijač.

Športna rekreacija – je prostočasna telesna (gibalna) dejavnost za krepitev zdravja, ki ima svoj predmet obravnave, definicijo, cilje, metode in za katero se odloča vsak posameznik prostovoljno, na osnovi svojih želja, potreb, interesov, motivov užitka in zadovoljstva po sprostitvi, razvedrilu, krepitvi telesne zmogljivosti in negovanju svojega telesa, v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi ter v skladu z možnostmi okolja, v katerem živi.

Telesna (gibalna) dejavnost za krepitev zdravja v delovnem in šolskem okolju ali v šolskem okolju zunaj pouka je telesna (gibalna) dejavnost, za katero se odloča in jo izvaja posameznik s potrebo po opravljanju zdravju koristnega opravila ter željo in potrebo po rekreaciji. Pri tem ločimo telesno dejavnost za zdravje:

  • na delovnem mestu ali v šoli in
  • v delovnem okolju zunaj delovnega mesta ali v šolskem okolju zunaj pouka.
Avtor: Miha Ulčar; Foto: Arhiv Domžalca
Tagi