Dodatne informacije o novem parkirnem režimu v Domžalah

Občina Domžale ponovno obvešča stanovalce v središču Domžal, da bo po novem parkiranje plačljivo le na posameznih ulicah, in sicer na Kolodvorski cesti, Masljevi ulici, Ljubljanski cesti in na Ulici Matije Tomca (to je na parkirnih mestih, ki so trenutno označena z modrimi črtami). Poleg tega bo po novem plačljivo parkiranje na dveh makadamskih parkiriščih: med tržnico in Tuš supermarketu Domžale ter pri Zdravstvenem domu.

Na Občini Domžale poudarjajo, da se nov parkirni režim nikakor ne uvaja na parkirnih mestih na drugih ulicah v središču mesta, niti ne na funkcionalnih zemljiščih ob večstanovanjskih in drugih objektih. Za parkiranje na teh parkirnih mestih ni potrebno zaprositi za letno dovolilnico. Letna dovolilnica bo proti plačilu omogočala parkiranje zgolj na parkirnih mestih, na katerih bo uveden nov parkirni režim.

“Kot že večkrat objavljeno, je namen uvedbe novega parkirnega režima zagotoviti večjo dostopnost parkiranih mest v centru, tako da bo center Domžal prednostno namenjen vsem občanom in obiskovalcem, ne pa mirujočemu prometu. Zaposlene v različnih dejavnostih v organizacijah s sedežem v središču mesta Občina Domžale že dalj časa obvešča o možnosti uporabe drugih brezplačnih parkirnih mest v oddaljenosti do enega kilometra iz centra, npr. v Športnem parku Domžale,” pojasnjujejo na Občini Domžale in ob tem poudarjajo, da  brezplačno pakiranje na javni površini ni pravica sama po sebi, ampak ugodnost, ki se z novim parkirnim režimom zgolj premika iz centra mesta na pohodno razdaljo.

Nov parkirni režim se bo uvajal postopno in njegove učinke se bo spremljalo, ko bo zaživel. V kolikor bi se pokazale možnosti za izboljšave, jih bodo na Občini Domžale preučili in nato ustrezno ukrepali v prid vseh uporabnikov.

Miha Ulčar; Foto: arhiv Občine Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi