Prvo srečanje Podjetniškega kluba Domžale

V četrtek, 13. marca 2023, je na pobudo Občine Domžale in v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Domžale potekalo 1. srečanje Podjetniškega kluba Domžale. Na povabilo mag. Renate Kosec, županje Občine Domžale, se je poleg direktoric in direktorjev 21 srednjih in velikih podjetij v občini odzval tudi Joc Pečečnik, predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov.

Mag. Renata Kosec je v uvodu povedala: »S Podjetniškim klubom Domžale vam, podjetnikom, ponujamo roko in vas vabimo, da aktivno sodelujete pri oblikovanju in uresničevanju strategije za razvoj gospodarstva v občini Domžale. Občina Domžale je prostor zadovoljnih ljudi, poznani smo kot športna občina in občina z bogato kulturo, z delovanjem Podjetniškega kluba Domžale pa bi radi ponovno razvili tudi zdravo in odgovorno gospodarstvo.« Joc Pečečnik je izpostavil: »V Klubu slovenskih podjetnikov združujemo podjetnike, ki so sami ustvarili svoja podjetja ali pa so prevzeli družinska podjetja. V zadnjem obdobju aktivno delujemo na lokalni ravni, aktivno povezujemo tudi lokalne skupnosti. Skupaj moramo ustvariti pogoje, da bomo imeli več besede pri oblikovanju nacionalne gospodarske politike in pogojev za razvoj gospodarstva.«

V uvodnem delu sta prisotne poleg županje mag. Renate Kosec pozdravili tudi Karolina Kalan, direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Domžale, in mag. Marjeta Podpeskar Omahen, vodja Oddelka za finance in gospodarstvo Občine Domžale. Karolina Kalan je predstavila zbornico in opozorila, da zbornica v občini Domžale ni ostanek prejšnjega sistema, da se je modernizirala in nudi številne inovativne storitve s področja podjetništva: »Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale je že 7 let ključno podporno okolje v občini in tudi širši regiji. Zasnovali smo avtorski program dnevi podjetništva za devetošolce, ki ga uspešno izvajamo ne le lokalno, ampak tudi na nacionalni ravni. Ustanovili smo prvo podjetniško knjižnico v Sloveniji in prvo podjetniško bralno značko. Redno pa organiziramo tudi brezplačna izobraževanja za krepitev kompetenc podjetnikov, pa tudi njihovih zaposlenih.«

Mag. Marjeta Podpeskar Omahen je dodala: »Vesela sem vašega odziva, da ste se v tako velikem številu udeležili prvega srečanja Podjetniškega kluba Domžale. Občina Domžale si prizadeva, da bi poleg podpornega okolja, ki ga v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Domžale nudimo mikro- in malim podjetjem, razvili tudi sodelovanje z velikimi in srednjimi podjetji na našem območju. Želimo si, da bi vas vključili v snovanje strategije gospodarskega razvoja Občine Domžale, kar bo tema prihodnjih srečanj Podjetniškega kluba Domžale. Zavedamo se, da ste ključni dejavnik pri gospodarskem razvoju občine in nekateri tudi širše prav vi, podjetniki. Občina pa tudi država morata ustvarjati pogoje, ki bodo podpirali vašo rast. Verjamem, da bomo uspešni, in se veselim tudi prihodnjih srečanj.«

V nadaljevanju je Joc Pečečnik v kratkem predavanju z naslovom »Povezovanje lokalne skupnosti in podjetnikov – prednosti in izzivi« nagovoril prisotne podjetnike. Poudaril je: »Vesel sem, da se v Občini Domžale oblikuje nova podjetniška celica, ki bo generirala razvoj gospodarstva v občini. V Klubu slovenskih podjetnikov delujemo povezovalno, da bomo skupaj lahko pomemben sogovornik na nacionalni ravni in ščitili interese delodajalcev.« Na koncu predavanja je vse prisotne povabil, da se opredelijo do predstavljenih vsebin.

Podjetniški klub Domžale je organiziran kot interesno združenje, kar je mag. Renata Kosec pojasnila z besedami: »Na občini imamo velik interes sodelovati s podjetniki, zato smo se odločili za organizacijo 1. srečanja Podjetniškega kluba Domžale. Glede narave organiziranosti in načina povezovanja podjetnikov pa bomo sledili interesom podjetnikov.«

Srečanje je moderirala Mellanie Grudniik, prisotna pa je bila tudi Katarina Karlovšek, izvršna direktorica SBC – Kluba slovenskih podjetnikov.

Občina Domžale

Komentarji uporabnikov
Tagi