Po 192-ih dneh se je v strugo Homške mlinščice vrnilo življenje

Ko se voda in življenje počasi a vztrajno vračata v ustaljene tirnice

V torek, 13.2.2024, je prvič po nesrečnem 4. avgustu 2023, ko smo bili priča katastrofalnim poplavam, po strugi Homške mlinščice pritekla voda, ki bo v prihodnjih tednih in mesecih ponovno ponudila dom in varno zavetje mnogim živalim.

Po besedah Janeza Bizjaka (Oddelek za investicije Občine Domžale), se struga mlinščice polni postopoma, tako da lahko »zapolnitveni val« napolni vse kotanje struge mlinščice. Predvčerajšnjim je bila voda še malo pred Malo Loko, včeraj je bila »mokra« vsa homška mlinščica, do polnega obsega pa bo zapolnjena verjetno v nekaj dneh.

Medtem, ko je bila Homška mlinščica suha kar 192 dni, pa JUB-ova oz. Ihanska mlinščica obratuje ves čas normalno. Tudi z Radomeljsko mlinščico, z izjemo delne sanacije po poplavah pri Papirnici Količevo, ni posebnosti.

Spomnimo: Ko je Kamniška Bistrica spremenila strugo in se je zaprl dovod vode pri jezu pod Homcem, je postala struga Homške mlinščice suha in se je lahko začelo s čiščenjem naplavin na celotnem odseku Homške mlinščice, razen v pokritem predelu skozi center Domžal. Kot so pri pregledu tega dela ugotovili strokovnjaki, je ta del struge neobremenjen in zato dobro pretočen. Čiščenje struge mlinščice od Homca do Male Loke je Občina Domžale naročila več izvajalcem gradbenih del s primerno gradbeno mehanizacijo za tovrstna dela, strošek sanacijskih del pa naj bi znašal okoli 70.000 evrov bruto.

Čiščenje mlinščic v polnem teku

Homška mlinščica zajema vodo iz matične struge na jezu pod Homškim hribom in teče po desnem bregu skozi Jarše, Domžale in Študo vse do izliva v Mali Loki. Dolga je skoraj 10 km, srednji pretok pa znaša 1,6 m3/s. Danes Homška mlinščica skozi Domžale teče v pokritem kanalu, s čimer se je znatno zmanjšala tudi njena pretočnost. Zato je bilo potrebno zgraditi razbremenilnik, ki odvaja viške vode, ki jih zacevljeni odsek v Domžalah ne sprejema več. Mlinščica ima južno od Štude izredno lepo, naravno razvito strugo. Brežine so obraščene s skoraj neprekinjeno obvodno vegetacijo, ki se mestoma razširja v gozdiče.

Zgodovinsko pomembna za razvoj gospodarstva

Zgrajena je bila pred več kot 300 leti, saj najstarejši pisni viri segajo v leto 1674. Nekdaj je bila s svojo vodno močjo osnova za razvoj gospodarstva, saj je poganjala številne mline, žage, fužine in druge obrtne delavnice, kasneje elektrarne ter dala možnost za nastanek industrije na tem območju. Homška mlinščica je omogočala obratovanje vodnih naprav skozi vse leto, saj je bila količina vode v njej odvisna od dvigovanja zapornice na homškem jezu in ne toliko od letnega časa oziroma pretoka vode v strugi Kamniške Bistrice.

Primerna tudi za ribolov

Homška mlinščica je zaradi svoje lege in umirjenosti privlačna tudi za ribolov, spada pa pod ribolovni revir Ribiške družine Bistrica Domžale. Kot navajajo na spletni strani ribiskekarte.si, je Homška Mlinščica salmonidni revir, ki se začne od zajetja iz Kamniške Bistrice v Homcu in vse do izliva nazaj v Kamniško Bistrico v Mali Loki. Je manjša struga, ki teče delno v urbaniziranem naselju delno v poraščenem naravnem okolju. Večji primerki šarenk in lipanov se za ribolov skrivajo v naseljenih predelih, ki so za ribiča večinoma dostopni le po strugi. Pretežno je možno vijačiti na manjšo blestivko (št. 2 ali št. 3).

TIP VODE: tekoča;
MOŽNOST RIBOLOVA: lipan, potočna postrv, šarenka;
VRSTA RIBOLOVA:  muharjenje, vijačenje;
DOVOLJENE VABE: umetna muha, umetne vabe.

Mlinščice na Domžalskem so od nekdaj pomembne za lokalno skupnost. Skrb vseh naj bo, da mlinščice ne postanejo odlagališča odpadkov oziroma deponije za smeti. Skrb za brežine in zagotavljanje odstranjevanja odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč je sicer po zakonodaji dolžnost mejnih lastnikov z mlinščico.

Avtor: Uroš Juračič, Foto: Jakob Juračič
Viri: visitdomzale.si in ribiskekarte.si

Sorodna novica:

(Foto/video): Reka Kamniška Bistrica pokazala svojo moč

Tagi