Čiščenje mlinščic v polnem teku

Iz Občine Domžale so sporočili, da so v okviru izvajanja protipoplavnih ukrepov urgentno pristopili k čiščenju struge Homške mlinščice na osnovi soglasja Direkcije Republike Slovenije za vode, ki je sicer po Zakonu o vodah odgovorna za čiščenje vodotokov in umetnih kanalov. Zaključeno je čiščenje v predelu Homca, v Preserjah pri Radomljah, Študi ter v Mali Loki. Predvidoma v roku enega meseca bo končano še čiščenje struge v Jaršah in na Rodici.

Ko je Kamniška Bistrica spremenila strugo in se je zaprl dovod vode pri jezu pod Homcem, je postala struga Homške mlinščice suha in se je lahko začelo s čiščenjem naplavin na celotnem odseku Homške mlinščice, razen v pokritem predelu skozi center Domžal. Kot so pri pregledu tega dela ugotovili strokovnjaki, je ta del struge neobremenjen in zato dobro pretočen. Čiščenje struge mlinščice od Homca do Male Loke je Občina Domžale naročila več izvajalcem gradbenih del s primerno gradbeno mehanizacijo za tovrstna dela, strošek sanacijskih del pa bo znašal okoli 70.000 evrov bruto.

Strokovni ogled Radomeljske mlinščice je pokazal, da v tej mlinščici trenutno ni večjih nanosov naplavin, v okolici Papirnice Količevo pa je bila struga že očiščena. Prav tako je Dolska mlinščica dobro pretočna.

Urejanje morebitnega zarasta ob mlinščicah se zaradi narave dela izvaja od jeseni do pomladi, čiščenje brežin in škarp ob mlinščici pa je v pristojnosti občanov, ki mejijo na te umetne kanale.

Karin Božič Zupančič; Foto: Občina Domžale

Tagi