Zbor članov Medobčinskega društva invalidov Domžale

Skoraj 20.000 ur prostovoljnega dela

Medobčinsko društvo invalidov Domžale, v okviru katerega dela 1254 članov in članic, pohvalijo pa se lahko tudi z več kot 200 podpornimi člani, je sredi marca 2022 pripravilo zbor članov, ki se je začel s kratkim nastopom njihovega pevskega zbora pod vodstvom Erike Rode. Pesmi Na planincah sončece sije Sijaj, sijaj sončece in Sijaj mi sončece so na zbor prinesle toplino sonca, kot jo s svojimi aktivnostmi prinaša društvo in prostovoljci. Po izvolitvi delovnega predsedstva, vodil ga je Stane Žavbi, so se z minuto molka hvaležno spomnili umrlih članov, nato pa je predsednica Vida Perne na kratko predstavila delo društva v preteklem obdobju. Največ časa je namenila posebnim socialnim programom, ki so iz leta v leto pomembnejši, zanje pa namenijo tudi največ finančnih sredstev. Podrobneje jih je predstavila Vida Čeh, Stane Žavbi je pohvalil delo na rekreativno športnem področju, prisluhnili pa smo tudi poročilu o finančnem poslovanju, poročilu nadzornega odbora in tovariškega razsodišča, kar precejšen del zbora pa je bil namenjen tudi programu dela društva za letošnje leto.  

Program, s katerim preprečujejo  in blažijo socialne in psihične posledice invalidov  je bil v celoti realiziran – kljub težavam z epidemijo. Pregled stanja pokaže, da je prošnje za pomoč pri blaženju socialnega stanja oddalo precej več prosilcev kot v letu prej. enako je bilo na področju razdeljevanja paketov, kjer je pomagala tudi Anina zvezdica. Obiskani so bili vsi jubilanti, pozabili niso niti na zadnje slovo od umrlih, opravljenih pa je bila tudi vrsta svetovanj in pomoči na zdravstvenem področju. Kar 236 invalidov je bilo ob obiskih deležnih tudi bonov.

Okrepljena je bila tudi informativna dejavnost tako s tradicionalnim vsakoletnim koledarjem s programom  dela društva, ki ga prejme prav vsak član, kot z objavo prispevkov v različnih medijih. Vsi obiski članov društva so bili tudi priložnost za pogovor, tudi o nujno potrebni pomoči, predvsem pa sodelovanju v društvu. Ker so nekatere dejavnosti zaradi korone odpadle, so bili pogostejši telefonski pogovori in stiki v času uradnih ur – dvakrat ali celo večkrat tedensko, tako poverjenikov kot predsednice društva.

Na področju zagotavljanja zagovorništva so se vodstvo društva in prostovoljci trudili članom posredovati čim več informacij in vzpodbud, jim pomagali pri spremstvu do ustanov, ki so jih potrebovali, v ta del pomoči pa spada tudi zagotavljanje prevozov in spremstev, ki jih s kombijem uspešno opravlja Ivan Rems.

Na področju usposabljanja za aktivno življenje in delo je društvo zagotovilo udeležbo članov na dveh seminarjih, še posebej aktivni pa so bili v programu za ohranjanje  zdravja in drugih  programih, kot je  psihofizična rehabilitacija v društvenih prostorih, 44 težkih  in socialno ogroženih invalidov s spremljevalci je  letovalo na Ptuju, pa tudi v drugih toplicah. Društvo je socialno ogroženim sofinanciralo stroške letovanja. Skupaj je v 57 terminih v 332 dneh zdravje ohranjalo 275 oseb.

Zdravje se je ohranjalo tudi z rekreativnimi in športnimi aktivnostmi, posebej balinanjem, pikadom in šahom. Ob rednih treningih so se izkazali tudi z odlično organizacijo tekmovanja v balinanju.

Kljub koroni niso zanemarjali ustvarjalnih delavnic in obiskov različnih kulturnih prireditev, pohvaljen je bil njihov pevski zbor, navduševale pa so tudi klepetalnice, saj so preprečevale osamljenost. Poročila, ki so vsa po vrsti potrjevala uspešno, srčno in plemenito  delo društva, so bila skupaj s pestrim programom za leto 2022 soglasno sprejeta, društvo pa je pohvalo prejelo tudi od podpredsednika Zveze društev delovnih invalidov Slovenije, Ivana Kostrevca, ki je domžalsko društvo uvrstil med najbolj delavne v državi in jim tudi v prihodnje zaželel veliko uspeha.

Prvi trije meseci letošnjega leta že kažejo, da bo društvo s svojo aktivnostjo, srčnostjo in željo, da pomagajo vsem, tudi letos uspešno ter bo tako pot do zlatega jubileja društva čez tri leta še uspešnejša kot doslej.

Avtorica: Vera Vojska; Foto: Medobčinsko društvo invalidov Domžale

 

Tagi